Yaratılış Atlası’nın Neden Olduğu Şok

Londra"da 1885"ten beri yayınlanan New Humanist adlı dergi, 3 Mayıs 2008 tarihli sayısında Avrupa"da yaratılış inancının yükselişini konu alan bir makaleye yer verdi. Danimarkalı, evrimci bir profesör olan Peter C. Kjaergaard"ın kaleme aldığı yazıda, Adnan Oktar"ın çalışmalarının Avrupa"daki etkisine dikkat çekildi. Peter C. Kjaergaard"ın "yaratılışçılar Avrupa’da uygun adım marş yürüyorlar" şeklinde bildirdiği yazıda şunlar aktarıldı:

4 Ekim 2007’de Avrupa Parlamenterler Konseyi, 1580 sayılı kararı çıkarttı. Karar sert bir uyarı niteliğindeydi; Yaratılışçılık yani Darwin’in evrim teorisinin reddedilişi Avrupa’da yükselmektedir… Avrupa Konseyi"ni, böylesine sıradışı bir biçimde, net ve açık bir açıklama yapmaya iten neden ne olmuştur?… Yer verdiğimiz örnekler, gittikçe artan yaratılışçı etkiyi, bilim eğitiminde evrimin kurnazca aşağılanmasından, Darwinizm"in geçerliliğine… yapılan doğrudan ataklara varıyordu.

Rapor dikkatini yeni bir fenomene odaklamıştır; Müslüman yaratılışçılığın yükselişine! Burada baş şahsiyet Türk Müslüman yaratılışçı olan ve Harun Yahya müstear adıyla yazan Adnan Oktar’dır. Oktar, Darwin’in evrimine hücum etmekle ünlüdür… Harun Yahya ismi altında çıkan, Yaratılış Atlası adındaki lüks, kuşe kağıdına basılmış ve oldukça hoş ambalajlanmış kitabın 2006 nüshaları, Avrupa çapında okullara ve üniversitelere dağıtılmıştır. İspanya, Fransa, İsviçre ve Danimarka’da açıkça artan kaynaklarla Avrupa"da Müslüman yaratılışçığa olan inanç büyük bir gümbürtü koparmaktadır. Kitap, yedi adetlik bir serinin ilk cildi olmakla beraber ikinci ve üçüncü ciltler de halihazırda; Avrupa çapındaki eğitim enstitülerine teslim edilmeye başlanmış durumdadır. 

Yaratılış Atlası"nın neden olduğu şok aslında içeriği ile fazla ilgili değildir… Burada asıl nokta şudur; bu kitap ortaya çıkmadan önce kimsenin Avrupa’da güç kazanan Müslüman yaratılışçılığından haberi yoktu… Son derece net olan durum şudur; Yaratılışçılık gerçekten de Avrupa"ya gelmiştir… Bu yüzden bunu çok ciddiye almamız gereklidir… Şimdiye kadar gördüklerimiz sadece bir başlangıçtan ibaret!