Türkiyedeki Darbe Teşebbüsünde Sosyal Medya’nın Rolü

jakarta post_adnan_oktar_social_medias_unexpected_role_in_turkey_coup_attempt

Endonezya’nın en önde gelen günlük gazetesi Jakarta Post’da Harun Yahya’nın “Türkiyedeki Darbe Teşebbüsünde Sosyal Medya’nın Rolü” adlı makalesi 22 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanmıştır.

http://www.thejakartapost.com/news/2016/07/22/social-media-s-unexpected-role-turkey-coup-attempt.html