Türkiye Avrupa’dan uzaklaştırılamaz

Türkiye Avrupa’dan uzaklaştırılamaz

Avrupa, kadının ön planda tutulduğu, hiçbir şekilde baskı görmediği, bilimin, sanatın, estetik ve kalitenin güçlü şekilde vurgulandığı seçkin bir modeli esas almıştır. Şu anda özellikle Müslüman ülkelerde acil ihtiyaç olan unsurlar bunlardır. Çünkü bazı Müslüman ülkeler uzun bir dönem bağnaz zihniyetin etkisi altında kaldıkları için kadın hakları, sanat, demokrasi, kişisel özgürlükler konusunda çok geri kalmışlardır. Bu durum söz konusu ülkelerde mutlu ve yaratıcı toplumlar oluşmasını büyük ölçüde engellemiştir. Sanat güzelliktir, insanların ruhunu zenginleştirir, neşe, mutluluk verir, karamsarlığı yok eder. Sanattan, estetikten, kaliteden uzak toplumlar genellikle kolayca karamsarlığa kapılır, çabuk sıkılır, sevgiye kapalıdır özetle ruhsal zenginliklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. İşte bu nedenle AB'nin ön plana çıkardığı sanat, kalite ve estetik mutlaka öncelikli konu olarak ele alınmalıdır.

Ünlü think tank kuruluşu ve bağımsız yayın organı Eurasia Review, Harun Yahya’nın “Yeni bir dönemin eşiğinde Türkiye…” başlıklı makalesini 24 Nisan 2017 tarihinde yayınladı.

 

http://www.harunyahya.com/en/Makaleler/247147/Turkey-under-European-observation

http://www.eurasiareview.com/09052017-turkey-under-european-observation-oped/

http://www.harunyahya.org/tr/Makaleler/247145