Syed Irfan Ahmed (Aylık Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi Hamhard-e Sehat’ın Yardımcı Editörü)

"HARUN YAHYA"NIN KİTAPLARI TEMELDE BİLİMSEL YÖNTEMLER ARACILIĞIYLA KURAN"DA BİLDİRİLEN MESAJI İLETMEYİ AMAÇLIYOR"

Günümüz toplumunun durumu, merhametli ve duyarlı her insan tarafından hissedilmektedir. Bu ahlaki yozlaşma nedeniyle sosyal barış zedelenmiş ve bu da sosyal denge üzerinde doğrudan bir etki meydana getirmiştir. Akıl sahibi her insan bu durum üzerinde düşünür ve mevcut durumu iyileştirmeye çalışır.

Harun Yahya"nın okuduğum kitapları (Düşünen İnsanlar İçin, Kavimlerin Helakı, Dünya Hayatının Gerçeği, Evrim Aldatmacası), kendisinin, ülkesi için sevgi besleyen bir insan olduğunu ortaya koyuyor. Harun Yahya"nın kitapları temelde bilimsel metotlar aracılığıyla Kuran"da bildirilen mesajı iletmeyi amaçlıyor.

İslam kelimesi, barış anlamına gelen "salama"dan türemiştir ve Kuran aracılığıyla tüm insanlığa barış eğitimi verilmektedir. Harun Yahya"nın kitaplarının konusu bu temel ilkeler çerçevesinde hazırlanmıştır. Kanımca Harun Yahya"nın kitapları toplumdaki ahlakı ve öz yapıyı iyileştirmenin bir yoludur ve barışın kaynağıdır.

Herhangi bir toplumda insanların ahlakını ve öz yapısını geliştirmek her sorumluluk sahibi vatandaşın görevidir. Harun Yahya"nın kitapları ülke ve milletin hizmetinde önemli bir adımdır. Bir gazeteci olarak bunlar Harun Yahya"nın kitapları hakkındaki yorumlarımdan bazıları…

Syed Irfan Ahmed
Aylık Sağlık ve Sosyal Bilimler Dergisi Hamhard-e Sehat"ın Yardımcı Editörü