Suriye ve Yermük Kampı’nda Yaşanan İnsanlık Dramı Devam Ediyor

Daily Mail’in 23 Nisan 2015 tarihli sayısında Harun Yahya’nın “Suriye ve Yermük Kampı'nda Yaşanan İnsanlık Dramı Devam Ediyor" başlıklı makalesi yayınlandı

http://www.harunyahya.org/tr/eserler/201316/Suriye%20ve%20Yerm%C3%BCk %20Kamp%C4%B1'nda%20Ya%C5%9Fanan%20%C4%B0nsanl%C4%B1k%20 Dram%C4%B1%20Devam%20Ediyor