Saleh Surasit Issarachai (Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bölümü)

HARUN YAHYA"NIN KİTAPLARINI OKUDUĞUM ZAMAN ALLAH"A ÇOK ŞÜKRETTİM VE BU KİTAPLARIN İSLAMİYET"İ TEMSİL ETMENİN ÇOK GÜZEL BİR ŞEKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM.

Sevgili İslam kardeşlerim, Harun Yahya ve çalışma arkadaşları, Eserleriniz İslam gerçeğini, bugüne kadar okuduğum başka yazarlardan çok farklı bir şekilde ifade ediyor. Kitaplarınızdan birkaç tanesini okumuş bulunmaktayım.

Bir Müslüman olarak, İslam"ın Kuran"ı ve sünneti esas aldığını ve tüm insanlık için gerçek bir rehber olduğunu anlamış bulunuyorum. Birçok bilimsel olay, bundan 1400 yıl önce Kuran"da bildirilmiş bulunmakta. Günümüz bilminin sahip olduğu yöntem ve teknolojisine daha önce sahip olunmadığından, bugüne kadar insanoğlu bazı ayetlerin hikmetini kavrayamamış bulunmaktaydı. Harun Yahya"nın kitaplarını okuduğum zaman Allah"a çok şükrettim ve bu kitapların İslamiyet"i temsil etmenin çok güzel bir şekli olduğunu düşündüm. Kitaplarının bazılarında Harun Yahya, bilimsel verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına Kuran ayetleri eşliğinde resimler ve şemalar kullanmakta. Kuran her zaman tek gerçektir, ancak zamanımıza ait bilimsel birikim ve yöntemler ayetleri kanıtlamakta yeterli olmayabilmektedir. Kuran"daki bazı ayetlerde açıkça tarif edilen, embrioloji, dalgalar, dağlar gibi mucizeler son 100 yıldan daha az bir zamanda katedilen bilimsel gelişmelerle de kanıtlanmıştır. Bu kitapları okumak düşüncelerimi berraklaştırmama ve Allah"ın varlığını hatırlamama vesile olmuştur.

Kitaplarınızdan, İslam gerçeğini Müslüman olan ve olmayan kimselere anlatmakta ve birçok konuyu aydınlatmakta faydalandık. Bu kitaplar ayrıca Tayland"da karşılaştırmalı dinler konusunda çalışmalarını yürüten birçok öğrenciye de faydalı olmuştur. Onlar Kuran"la beraber bu kitapları, Müslüman olmayanlarla yaptıkları konuşmalarda kullanmaktadırlar.

Kuran"ı ve sünneti temel alarak yapılan her çalışma, Allah"ın izniyle İslamiyeti ve birbirimizi anlamakta çok faydalı olacaktır. Allah sizlere bu dünyada ve ahirette İslamiyet gerçeğini samimi bir şekilde anlatmanın ödülünü versin.

Allah hepimize doğru yolu göstersin.

Selamlar.

WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ BÖLÜMÜ
SALEH SURASİT ISSARACHAİ