Profesör Najib Ul Haq (Khyber Tıp Okulu Peşaver)

"HARUN YAHYA İSLAMİ LİTERATÜRDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATMIŞTIR."

Bir elmanın ağaçtan yere düşüşünü pek çok insan görmüştür, ancak bu gözlemi neticesinde yerçekimi kanunlarını keşfeden ilk kişi Newton olmuştur. Kuran"da insanlara Allah"ın yarattığı varlıklar üzerine düşünmeleri bildirilmiştir. Ne var ki, bunlar üzerine çok az insan gereği gibi düşünür ve Allah"ın varlığının delillerinin ve varlıklardaki mucizelerin farkına varabilir. Bazı akademisyenlerin özellikle de Müslüman akademisyenlerin bu konuda çalışmaları olmuştur, ancak Harun Yahya bu konuda yepyeni bir yol oluşturmuştur. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Harun Yahya İslami literatürde yeni bir dönem başlatmıştır.

Dinin her zaman bilimin karşısında yer aldığı düşünülmüştür. Günümüzde dahi, din ile bilimin birbiriyle uyumlu olmadığını iddia eden ekoller bulunmaktadır. Ne yazık ki, bazı Müslüman "akademisyenler" de bu yalan propagandanın etkisi altında kalmaktadırlar. Halbuki İslam, bilimi inancın bir parçası haline getiren tek dindir. Müslüman akademisyenler dini anlatmak için farklı yöntemler ve metodlar kullanmışlardır. Ne var ki, dini Allah"ın yaratılış sanatını gözler önüne sererek anlatma çabası neredeyse yok denecek kadar azdır. Kuran"da insanlara evrendeki yaratılış sanatı üzerinde düşünmeye vakit ayırmaları bildirilmiştir. Harun Yahya"nın eserlerini okuyup inceledikten sonra, bu eserlerdeki ana noktanın, Kuran"da yüzlerce defa vurgulanan "tefekkür edin" yani "düşünün" emri olduğunu gördüm. Bu eserler insanı, Yaratıcımız ve evren hakkında düşünmek için teşvik ediyor. Ayrıca insanların ve evrenin neden yaratılmış olduğunu düşünmenizi sağlıyor. Bilimsel delillerinin birer birer İslami gerçeği daha da açığa çıkarmaya başladığını gösteriyor. Bilim ile İslam hiçbir zaman çelişmez. Tam tersine, yapılan her yeni bilimsel keşif Allah"ın yaratma sanatını gösterir ve bu, imanlarımızın daha da güçlenmesine aracı olur.

Harun Yahya"nın kitaplarında ele alınan konular çok çeşitli. Bir yanda insan vücudundaki mucizeler üzerine (Savunma Sistemindeki Mucize ya da Gözdeki Mucize gibi) düşünmenizi sağlıyor, diğer yandan evrendeki düzen ve sırlar üzerine (Evrenin Yaratılışı veya Atomdaki Mucize gibi) düşünmenize aracı oluyor. Darwinizm"in tüm iddialarını da çok etkili bir şekilde cevaplıyor, hem sunduğu deliller ve ispatlarla hem de bazı "akademisyenler" tarafından yapılan sahtekarlıkları gözler önüne sererek Darwinizm"i tereddütsüz olarak yenilgiye uğratıyor.

O, İslam"a yeni bir bakış açısıyla bakan ve bunu bilimsel ve mantıksal delillerle sunan bir yazar. Tıbbi literatürde, "kanıta dayalı ilaç" olarak tanımladığımız durumlar vardır. Harun Yahya işte tam bunu yapıyor ve bizlere "kanıta dayalı İslam"ı sunuyor. Deliller ise, Allah"ın doğayı yarattığı ilk günden beri doğada kusursuz olarak işleyen kanunların eseri.

Allah, ona ahirette çalışmalarının karşılığını versin. Bize düşen görev ise, en azından onun eserlerini okumak, İslami literatüre yaptığı bu katkıyı yayarak ona destek olmaktır.

Profesör Najib ul Haq
Khyber Tıp Okulu Peşaver, Pakistan