Nepal ve içinde bulunduğumuz özel dönem

Kuzey Amerika’nın ilk Urduca gazetesi ve Pakistan dışında dağıtımı yapılan en yüksek tiraja sahip Urdu yayın olan Urdu Times’ın İngiltere baskısında Harun Yahya’nın “Nepal ve içinde bulunduğumuz özel dönem” başlıklı makalesi yayınlandı.

http://www.harunyahya.org/tr/eserler/202502/Nepal%20ve%20i%C3%A7inde%20bulundu%C4%9Fumuz%20%C3%B6zel%20d%C3%B6nem