“Müslüman Yaratılışçılık Haberleri Geri Geldi”

 

 

 

Uluslararası çapta takip edilen, günde 1 milyar kişinin bilgi aldığı Reuters haber ajansı 16 Kasım 2009 tarihinde "Müslüman Yaratılışçılık Haberleri Geri Geldi, bu sefer Mısırda" başlıklı bir habere yer verdi. Reuters"in Paris bürosundan Tom Heneghan "İnanç Dünyası" isimli blog köşesinde şöyle bildirdi:

Müslüman Yaratılışçılık haberlere geri döndü. Bir süredir ABD ve İngiliz basınında, Müslümanlar arasında Darwinist evrime karşı Kutsal Kitaplara dayalı bir karşı çıkışın -özellikle Orta Doğu’da ve aynı zamanda Avrupa’da- yayıldığıyla ilgili birçok makale yayınlanıyorReuters bu konuyu ilk olarak 2006 yılında “Yaratılış ve Darwin tartışması Türkiye’de Müslümanlarca yorumlanıyor” başlığı altında yazmıştı ve bu blog içerisinde İslam’In en tanInmIş yaratIlIşçIsI Harun Yahya ile bir röportaj da dahil olmak üzere bu konuda çeşitli yazılara yer verildi. Yenİ bİr haber sayIlan İse bu fİkİrlerİn yaygInlaşması ve evrimi savunan akademisyenlerin ise bu gelişmeleri tartıştıkları konferanslar düzenliyor olmaları.

İslami Yaratılışçılık ile ilgili her biri ayrı ayrı ele alınabilecek yakın zamanda yayınlanmış birçok makale varNew York TimesWashington PostBoston GlobeSlateGuardian… National … Beliefnet…  Bu makalelerİn büyük bİr kIsmInda Harun Yahya’nIn etkİsİne dİkkat çekİlİyor… Londra’dan eğitim profesörü ve Anglikan rahip Michael Reiss Guardian gazetesine şunları söylemişti, Bugün Türklerin inandıklarına yarın Almanlar ve İngilizler inanıyorlar… Artık bu tür şeyler, sadece diğer ülkelerde gerçekleşen şeyler olarak görülemez.”…