Müslüman Akademisyenler ve Öğrenciler Darwin’in Teorisi’ne Karşı Çıkıyorlar

İngiltere"nin tanınmış günlük gazetelerinden The Times gazetesinin 17 Kasım 2009 tarihli internet sayfasında "Müslüman Akademisyenler ve Öğrenciler Darwin’in Teorisine Karşı Çıkıyorlar" başlıklı bir haber yer aldı. Haberde Yaratılışı anlatan internet sitelerinin etkisine ve İslam dünyasında anti-Darwinist çalışmaları yürüten tek isim olarak Harun Yahya"ya dikkat çekildi:

Dün düzenlenen bilimsel bir konferansta belirtildiği gibi birçok ülkede Müslümanlar… gİderek daha fazla artan bİr şekİlde Darwİn’İn evrİm teorİsİnİ reddedİyorlar

Sünni Müslüman olan Dr. Guessoum:… "Evrİmİn kabul edİlme oranI ve evrİmİn öğretİlmesİ düşüncesİ İnanIlmaz derecede zayIf." diye belirtti. "Bu kadar eğitimli insanın evrimi neden reddettiğini merak ettim. Hatta evrİmİn bİlİmsel bİlgİ olarak okutulmasInI bİle reddedİyorlar."

Geçen sene bir Müslüman Yaratılışçı… Adnan Oktar, evrİmİ İspat eden tek bİr fosİl getİrene 4,4 trİlyon paund teklİf ettİ.