Muslim Community Association

22 Aralık 2006 Cuma gecesi, Silikon Vadisi’nde bulunan Muslim Community Association (İslam Toplumu Birliği – MCA)’un salonunda, “Discover Islam – Why Islam” (İslamı Keşfet – Neden İslam) isimli organizasyon bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Harun Yahya’nın dünyaca tanınan eseri “Evrim Teorisinin Çöküşü” kitabını temel alan bir konferans gerçekleştirildi.