Murat Selek (Avustralya İslami Bilgi ve Hizmetleri Ağı)

"BU KİTAPLARIN, İSLAM"I GAYRİMÜSLİMLERE ANLATMA KONUSUNDA
EN FAYDALI ESERLER OLDUKLARI DOĞRULANMIŞTIR""

Avustralyalı Müslümanlar Harun Yahya"nın kitaplarından çok büyük ölçüde istifade etmektedirler. Kendisinin kitapları çok iyi araştırılmış ve akademik açıdan sağlıklı incelemeleri ve Darwin teorisini çürütücü tezleri ortaya koyarken İslam"ı gayrimüslimlere anlatma konusundaki çabalarımızda çok faydalı olmaktadır.

Kendisinin eserlerinden istifade etmiş tüm Müslümanlar adına İslam"a olan etkileyici katkılarının ve yanlış ideolojileri ne şekilde çürüttüğünün göz önünde bulundurulmasını talep ederiz.

Saygılarımızla,

Murat Selek
Avustralya İslami Bilgi ve Hizmetleri Ağı