Muhammed Wali Razi (Din İşleri ve Azınlıklar Bakanı)

"HARUN YAHYA, GERÇEĞİN ARAYIŞI İÇİNDE OLAN ZİHİNLER ÜZERİNDE DERİN ETKİ OLUŞTURAN ÇOK FARKLI BİR YAZARDIR."

Harun Yahya, Allah"ın varlığının delillerinin en büyük savunucularından birisidir. Bu alandaki akademik çalışmaları bilim ve mantık dünyasında büyük etkiler yapmıştır. Çalışmaları, materyalizmin yalnızca mantık dışı bir akım olduğunu göstermekle kalmamakta, aynı zamanda bilimsel olarak da çöktüğünü ispatlamaktadır. Harun Yahya, evreni ve evrende bulunan canlıları, bilimsel ve mantıksal açıdan incelemekte ve bilimsel verilerin karşı konulamaz şekilde evrenin bir başlangıç anı olduğunu, dolayısıyla Allah tarafından yaratılmış olduğunu gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Konuyu tüm yönleri ile ele almakta, her türlü mantıksal ve bilimsel ihtimali değerlendirmekte ve çok ikna edici sonuçlara ulaşmaktadır. Okuduğum tüm eserleri, bir bilgi hazinesi niteliğindedir ve gurura asla yer vermeyen, sade ancak bir o kadar da güçlü tarzının örnekleridir.

Mütevazi bir Kuran talebesi olarak, eserleri beni gerçekten aydınlatmaktadır. Evrim Aldatmacası, Evrenin Yaratılışı, Allah Akılla Bilinir, Düşünen İnsanlar İçin gibi birkaç kitabını okuma şerefine eriştim. Araştırmaya meraklı tüm Müslümanlara Harun Yahya"nın eserlerini okumalarını ve kendisinin gerçeğin arayışı içinde olan zihinler üzerinde çok derin etkiler oluşturan, farklı bir yazar olduğunu keşfetmelerini öneririm.

 
Muhammed Wali Razipakistan,
Sindh Bölgesi Din İşleri ve Azınlıklar Bakanı