Moussa Chahine (Al Zahra Müslüman Birliği)

"YAZARIN ESERLERİ HAYATIN KÖKENİNİ
ARAŞTIRANLARA KALICI BİR UFUK AÇMIŞTIR"

Adnan Oktar (Harun Yahya)"nın yazmış olduğu mükemmel kitaplar hakkındaki görüşlerimi belirtmek isterim.

Şimdiye kadar internet üzerinden okuduğum kitap ve makaleler, gerçeği arayanlar için çok değerli bir hazine niteliği taşımaktadır. Evrim konusunda sunduğu engin bilgi Darwin"in teorisinin tamamen kabul edilemez ve geçersiz olduğunu hiç şüpheye yer bırakmayacak şekilde ve ikna edici bir üslupla ortaya koymaktadır.

Yazarın Kuran mucizeleri ve evrenin harikaları hakkında derlediği araştırma, kafalarında oluşan soru işaretlerine cevap arayanlar için çok etkileyici ve onları Allah"a yaklaştırıcı nitelikte.

Allah hem bu dünyada hem de ahirette yüce dinimiz İslam"a verdiğiniz bu büyük hizmetten dolayı başarı versin. Allah"a, Harun Yahya"nın tüm eserlerinin İngilizce"ye çevrilmesi için samimiyetle dua ediyorum, çünkü eserlerinde kullandığı metodoloji okuyucu açısından cazip ve Müslümanlar için olduğu kadar Müslüman olmayanlar açısından da çok yararlı.

Batı toplumlarında yaşayan kişilerle görüşmelerimden bizzat edindiğim tecrübelere dayanarak söylüyorum ki, yazarın değerli eserleri insanların düşünce yöntemini değiştirmiş ve hayatın kökenini araştıranlara kalıcı bir ufuk açmıştır.

Sonuç olarak gerçeği yaymada yaptığınız mücadelede size başarı ihsan etmesi için Allah"a dua ediyorum.

"Onlar Allah"ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile." (Saf Suresi, 8)

"De ki: Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)

Saygılarımla,

Moussa Chahine
Al Zahra Müslüman Birliği