Mona Abdul Haq (Saracen Yayınevi Direktörü)

"HARUN YAHYA"NIN KİTAPLARI OKUYUCUYA YENİ
BİR BAKIŞ AÇISI KAZANDIRMAKTADIR"

KONU: Harun Yahya"nın Aşağıdaki Eserleri Hakkında Görüş.

Kavimlerin Helakı
Evrim Aldatmacası
Dünya Hayatının Gerçeği
Düşünen İnsanlar İçin

Harun Yahya"nın ilk kitabı İngiltere"de yayınlandığında okuyucuların çok büyük beğenisini kazanmış ve yazarın Taha Yayıncılık tarafından basılacak diğer eserleri heyecanla beklenir olmuştu.Eserlerin bu kadar büyük beğeni toplamasının başlıca sebebi, çalışmaların İslami çerçevede birçok konuyu ele almasıdır. Arkeoloji, biyoloji, doğa tarihi, paleontoloji ve sosyoloji, eserlerde ele alınan konulardan sadece birkaçı. Yazar, eserlerinde modern dini tanımlamaların dışına çıkmayı akıllıca başardığı için kitapları okuyucuya yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Diğer bir deyişle, yazar kitaplarında İslam"ın aslında hem bu dünyaya hem de imani konulara yönelik çok geniş bir perspektife sahip olduğunu göstermektedir.

Geçmişte, İslam dünyası bu anlayış çerçevesinde gelişmiş, bilimsel gelişmeler, tıp, astronomi, mühendislik vs. dallarında çok büyük ilerlemeler kaydetmişti. Tüm bu ilerlemeler dini inanç üzerinde yükselmiş ve dinin ilme verdiği önem nedeniyle başarıya ulaşmıştır.

Harun Yahya, Yaratıcımıza duyulan sevgiyi ve Allah"ın yarattığı dünyayı bilimsel zemine oturtmayı başarmış bir yazardır ki, bu bakış açısı tüm alanlardaki çalışmalar için bir başlangıç noktası oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yazarın kitapları bilgi arayışına yönelik çalışmalara yeni bir ivme kazandırmakta ve tüm bilim dallarını 21. yüzyıla taşımaktadır.

Bu sadece bir gurur kaynağı olmakla kalmayıp aynı zamanda yeni nesiller için bir teşvik unsurudur.

Samimiyetle söylemeliyim ki, bu kitaplarda kışkırtıcı veya toplumun yararına olmayan hiçbir unsur bulunmamaktadır. Dünya tarihinde hiç hatasız olan tek kitap vardır, ki o da Kuran"dır. Harun Yahya"nın kitaplarına gelince, yazarın açıkça ortaya koyduğu niyet, yaratılıştaki üstün akıl ve Kuran"da verilen tavsiyeler ve üzerinde tartışılmaz olan Allah"ın varlığı, yaratılanların gerçeği, hayat ve ölüm, geçmişten alınacak dersler ve doğadaki mekanizmalardır.

Yeni bir eserin yayınlanması konusunda kendilerini açık fikirli, esnek, başkalarının fikirlerini ve görüşlerini dikkate alan kişiler olarak tanıdım.

Mona Abdul Haq,
Saracen Yayınevi Direktörü