Milenyum Kuşağını Kazanmak Geleceği Kazanmaktır

Milenyum Kuşağını Kazanmak Geleceği Kazanmaktır

Milenyum kuşağı teknik beceri, zeka, yeni teknolojilere hızlı adapte olma bakımından diğer jenerasyonlardan oldukça önde. Ancak, kişilik yapısı, davranış özellikleri ve ahlaki değerler bakımından aynı şeyi söylemek zor.

Öyle ki bazı uzmanlar, kişilik özellikleri bakımından milenyum gençliğini gelmiş geçmiş en kötü jenerasyon olarak sınıflandırıyor. Gerçekten de bu jenerasyonun büyük bölümü aşırı derecede kendini beğenmiş, bencil, her durumda kendini haklı gören, karşısındakinin düşüncelerine önem vermeyen, geçimsiz, agresif, sürekli haklar iddia eden ancak bu hakları kazanma konusunda hiçbir gayreti olmayan, sorumsuz , tüm bunlara rağmen de kendini çok önemli gören kimselerden oluşuyor.

Merkezi Amerika’da bulunan Jefferson Corner Sitesi’nde Harun Yahya makaleleri yayınlanmaktadır.a

http://www.harunyahya.com/en/Articles/238593/Winning-over-the-millennials

http://www.jeffersoncorner.com/winning-over-the-millennials/

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/238577/Milenyum-Kusagini-Kazanmak-Gelecegi-Kazanmaktir