Mesaj Çok Açık: Darwinizm Bir Bilim Değildir

İsviçre’deki İtalyanca yayın yapan poüpüler internet haber sitesi Ticinonline, 20 Ekim 2010 tarihinde Harun Yahya temsilcilerinin İtalya’nın Milano şehrinde yapacakları, evrim teorisinin çöküşü konferansını duyurdu:

Charles Darwin’in evrim teorisine karşı çıkan ifadeler, Pazartesi günü Harun Yahya’nın ilan panolarındaki posterlerindeki mesajda gözüktü. Ona göre dünya İlahi bir güçle oluşmuştu. Sokaklardaki Charles Darwin’nin evrim teorisine karşı çıkan posterleri görmemek mümkün değil. Mesaj çok açık: Darwin bilimsel değil. Kısacası türlerin evrimi yalnızca bir aldatmacadır, Darwinizm bir bilim değildir.

Yahya/Oktar dünyanın İlahi bir yaratılışla olduğuna ve hayat formlarının değişmediğine inanıyor. Onun internet sitesinde şunları okuyabilirsiniz: "Dolayısıyla şu sonuca varabiliriz: Gözümüzle gördüğümüz herşey yaratılmıştır. Ancak gözümüzle gördüğümüz şeylerin hiçbiri "Yaratıcı" değildir. O halde, Yaratıcı, gözümüzle gördüğümüz herşeyden başka, üstün bir varlıktır. Kendisi görünmeyen, fakat yarattığı herşeyde Kendisinin varlığını ve vasıflarını gösterdiği üstün bir güçtür. İşte Allah"ın varlığını tanımayanların saptığı nokta da buradadır. Bu kişiler, Allah"ı gözleriyle görmedikleri sürece, O"nun varlığına iman etmemeye şartlandırmışlardır kendilerini. Ancak bu durumda, evrenin her yerinde apaçık görünen "yaratılmışlık" gerçeğini gizlemek, evrenin ve canlıların yaratılmamış olduğunu iddia etmek zorunda kalırlar. Bunu yapmak için yalanlara başvururlar. Evrim teorisi ve materyalist felsefe bu konuda başvurulan yalanların ve sonuçsuz çırpınışların en belirgin iki örneğidir."

Harun Yahya’nın resmi sitesi açık ve sade bir şekilde Evrim Teorisinin Çöküşü, Darwinizmin Karanlık Büyüsü gibi eserleri yayınlıyor.