M. Tölegen (Daral-Arkam Kuran-ı Kerim Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)

"SİZİN KİTAPLARINIZA BÜYÜK İHTİYAÇ VAR."

Sizin birçok hizmetinizin meyvesini Allah vermiştir. Kuran Öğrenme Merkezimiz"deki öğretmenler ve öğrenciler topluluğu kitap ve kasetlerinizi seyrettiler ve çok memnun oldular. Ne kadar ülkede, ne kadar dillerde yayınlanıyor olduğunu duyuyoruz. Biz Kazak Türkleri olan bir milletiz. Sizden ricamız bu kitapları ve kasetleri Kazak diline de çevirip yayınlamanız. Çünkü pek çok Kazak genci başka dinlere yöneliyor. Bunun önünü almak için sizin kitaplarınıza büyük ihtiyaç var.

Allah size ve arkadaşlarınıza muvaffakiyet ve sağlık versin.

M. Tölegen
Daral-Arkam Kuran-ı Kerim Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı