Lezia Hill – Harris (Knowing The Creator Yayıncılık)

"HARUN YAHYA"NIN KİTAPLARI İNSANLARI ALLAH"IN KELİMELERİ
ÜZERİNDE DÜŞÜNMEYE YÖNELTMEKTEDİR"

İnananlara Allah Kuran"da, insanları akıl ve doğruluk üzere İslam"a çağırmayı, Kendisine ibadet etmeyi ve şirk koşmamaya davet etmeyi öğretmektedir. Harun Yahya"nın kitapları da bunu açıkça öğretmektedir. Allah Kuran"ı ve bilimi kişilerin idraklerine ulaşmak, bu konuları tefekkür ettirmek ve Kuran ayetleri üzerinde düşündürmek için göndermiştir. Bu anlamda, hem kalbe hem de akla hitap edebilen sadece bir, iki kitap ile karşılaştım. Sadece kelimelerle değil, görsel anlamda da.

Çoğumuz okuruz, ama okuduğumuz şeyi zihnimizde canlandıramayız. Halbuki kelimelere resimler de eklenince yazılanlar sadece akla değil, kalbe de hitap eder. Allah insana birçok ayette Güneş"e, Ay"a, Dünya"ya, hayvanlara ve kendisine bakmasını öğütler. Çünkü düşünebilenler için bunların her birinde ayetler vardır. Öyleyse, Harun Yahya da açıkça Allah"ın emrini yerine getirmektedir.

Bence, Harun Yahya"nın kitapları insanları Allah"ın kelimeleri üzerinde düşünmeye yöneltmektedir. O"nun büyüklüğü ve mutlak kudreti üzerinde düşünmeye… Bilimin getirdiği açıklamalarla, Harun Yahya, yaratılan herşeyde görülen Allah"ın ilmine ve aklına işaret etmektedir. O ki herşeyi bilen, üstün akıl sahibi, çok güçlü olan, herşeyi gören, duyan ve yaratan Rabbimizdir.

Allah Harun Yahya"yı korusun ve çalışmalarının devamlılığını sağlasın. Kendisine, hem bu dünyada hem kabirde hem de ahirette Allah herşeyin en güzelini versin. O, insanları samimiyetle Allah"a ibadet etmeye çağıran bir kişidir.

Saygılarımla,

Lezia Hill-Harris
Knowing the Creator Yayıncılık