Kuran’a Dayalı Yaratılışçılık

Paris"te basılan ve tirajı 100.000 civarında olan günlük La Croix gazetesi, 29 Mart 2007 tarihli sayısında, bir kez daha Yaratılış Atlası ile ilgili bir habere yer verdi. Bu Fransızca gazetede yer alan "Darwinizme Karşı Yeni Ataklar" başlıklı haberde, Yaratılış Atlası ile birlikte, evrim teorisine karşı girişimlerin yoğunlaştığına dikkat çekildi. Hıristiyan bilim adamlarının "Evrime Karşı Yaratılış" konulu bir konferansı düzenlediklerinden, bir Fransız televizyon kanalında "sadece tesadüf ve doğal seleksiyonu kabul eden Darwinci teoriye ters düşen" bir belgeselin yayınlanmasından bahsedildi. Atlas"la ilgili ise, "Şubat ayında çok sayıda üniversite ve okul, evrimin hiçbir zaman gerçekleşmediğini empoze eden bir eser aldılar. (Bkz. La Croix, 6 Şubat 2007)… Yazarın da belirttiği gibi, bu eserdeki yaratılışçılık Kuran’ı referans alıyordu." şeklinde bildirildi.