Khalid S. Jan (İslam Eğitimcisi)

"HARUN YAHYA, BİLİM VE TEKNOLOJİYİ BİR ARAÇ OLARAK KULLANARAK
ALLAH"IN TEK GERÇEK İLAH OLDUĞU MESAJINI KORKUSUZCA ANLATMAKTADIR"

Zamanın başlangıcından bu yana, halkının içine düştüğü dejenarasyon üzerinde düşünüp ruhları ve bedenleri canlandırmak için kalemine sarılan ve onu tek silahı yapan kişiler olmuştur. Ne insanların korkusu, ne de maddi varlıklarına gelecek zarar onları bu yollarından hiçbir şekilde alıkoymamıştır. Bu kişiler, halklarına ve insanlığa, bizi bir amaç üzerine yaratan Allah"ın birliğini ve ölümle birlikte canlarımız alındığında bu dünyada yaptığımız amellerden sorgulanacağımızı ve bunun sonucunda cennete veya cehenneme gideceğimizi anlatmayı yegane görevleri bilmişlerdir.

Tarih boyunca bu özlü mesaj çok az kişi tarafından kabul edilmiş ve çoğunluk tarafından inkar edilmiştir. Bilim ve teknoloji çağı olan asrımızda, belli çevreler ulaşılan bilgileri insanların bu özlü mesajı, yani Allah"ın tek olduğunu ve herşeyi O"nun yarattığı gerçeğini inkar etmeleri için kullanmaktadırlar. Gerçeğin doğası gereği, karşı güç ve fikirler ne kadar güçlü olursa olsun, gerçek her zaman parlayarak ortaya çıkacaktır.

Bu yüzyılda bilim ve teknolojiyi bir araç olarak kullanan ve Allah"tan başka ilah olmadığı mesajını korkusuzca anlatan kişi Harun Yahya"dan başkası değildir.

Sayın Yahya"nın anlatımları dinamik, insanı düşünmeye sevk eden ve ruhunu canlandıran özelliklere sahiptir. Düşüncelerini yoğun olarak kullandığı Kuran ayetleri ile desteklemektedir. Kitaplarında ele aldığı temel konular Allah"ın birliği, hayatın amacı, kıyamet günü, ahiretteki yaşam, cennet ve cehennemdir. Ayrıca insan ve evrenin yaratılışı konusunda öne sürülen sözde bilimsel teorilere dikkat çekerek bunları Kuran ve bilimin ışığında çarpıcı bir şekilde çürütmektedir.

Sonuç olarak, Müslüman ve gayrimüslim yazar, akademisyen ve bilim adamlarına Harun Yahya"nın yazılarını inceleyerek bu çalışmaların iyi yönlerini ve eserler hakkındaki yorumları ortaya koyan objektif ve özlü bir çalışma yapmalarını öneriyorum.

Khalid S. Jan
İslam Eğitimcisi