Kabile Kültüründe Kadın ve Gerçek İslam

Kabile Kültüründe Kadın ve Gerçek İslam

Yüzyıllardır kabilecilik geleneğinin olumsuz etkileriyle baş etmek zorunda kalan toplumlardan birisi de kuşkusuz İslam dünyası. Birçok Müslüman toplum, her ne kadar geçtiğimiz yüzyılda modern devlet statüsüne geçse de kabile düzeninin hakim etkisinden sıyrılamadı. Kabile kültürünün örf, adet, kural ve gelenekleri İslam coğrafyasının siyasi ve sosyal yapısındaki belirleyici rolünü, güçlü yaptırımlarını eğitim seviyesi düşük Müslüman toplumlar üzerinde günümüze kadar sürdürdü.

Merkezi Bağdat'ta bulunan bağımsız ve sol çizgiye sahip Arapça günlük gazete Almada Adnan Oktar’ın makalesini yayınladı.

http://ar.harunyahya.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/251719/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D9%82%D8%B5%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9

https://www.almadapaper.net/ar/news/531343/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%8A-

http://www.harunyahya.com/en/Makaleler/228937/Women-most-affected-by-tribal-culture-in-the-region

http://www.harunyahya.org/tr/Makaleler/228936