Idris A. Siddiqui (Mutual Cable-Tv Network İdari Direktörü)

"KİTAPLARI, İSLAM"IN GERÇEK ANLAMINI VE ALLAH"IN TÜM EVRENİN YARATICISI OLDUĞUNU AÇIK VE NET OLARAK GÖSTERDİ."

Müslümanlar uzun süreden beri dünya genelinde çeşitli saldırı ve ithamlara maruz kalıyorlardı… Bu süre boyunca saldırılara karşı güçlü bir ses yoktu… Kardeşimiz Harun Yahya gelene kadar. Müslümanların tüm bu yaşananlara karşı kendileri adına konuşacak güçlü büyük bir sese ihtiyaçları vardı. Harun Yahya"nın çalışmaları zamanla gelişti, hem Müslümanlara hem de diğer insanlara hitap eden sözleri tüm dünyaya ulaştı. Kitapları, İslam"ın gerçek anlamını ve Allah"ın tüm evreni yaratmış olduğunu açık ve net olarak gösterdi. Çalışmalarının içeriği çok dengelidir ve birçok delile dayalıdır. Harun Yahya, eserlerinde çeşitli araştırmalara yer verir ve Allah"ın varlığının delillerini ve varoluşumuzdaki mucizeleri gözler önüne serer. Ona en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Tüm dünyanın gerçek İslam"ı öğrenmesi için yazmaya devam etmesi ve daha pek çok başarılı projeler üretmesi için dua ediyoruz.

Idris A. Siddiqui
Mutual Cable-TV Network İdari Direktörü