Homoseksüellik (cinsel sapkınlık) hakkında insanlardan gizlenen önemli gerçekler

Homoseksüellik (cinsel sapkınlık) hakkında insanlardan gizlenen önemli gerçekler

Bir kısım medya homoseksüelliği, sözde “son derece olağan, sağlıklı ve kültürel anlamda modaya uygun” bir olgu olarak lanse ediyor. Savlarını pekiştirmek için bazı aktivistler gerçekte cinsel sapkınlık içinde olan insanları, sağlıklı, güzel ve yakışıklı, son derece klas ve toplum içinde yönetici kariyerlere sahip başarılı bireylermiş gibi gösteriyorlar. Nitekim bu çabanın etkisi de görülüyor: Amerikalıların %20’si eşcinsel evlilikler konusundaki fikirlerinin televizyon programlarıyla değiştiğini açıkladı. Özellikle film ve moda endüstrisinde çalışanlar kendilerince daha iyi kariyer yapabilmek adına homoseksüelliği destekliyorlar. Bunu yapmayanlar işlerinden oluyor, baskı altına alınıyor. Oysa evlilik kurumunun içeriğini değiştirerek, eşcinselliği bir pazarlama konusu haline getirmek söz konusu toplumu ahlaken, fiziken ve ekonomik açıdan yozlaştıran ciddi bir tehlikedir.

Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşı, insan ve ailenin manevi değerlerini koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu Il Talebano internet sitesinde Adnan Oktar’ın makalesine yer verdi.

 

http://harunyahya.it/it/Articles/245353/L%E2%80%99omosessualit%C3%A0-Sta-Distruggendo-La-Societ%C3%A0

https://iltalebano.com/2017/03/30/omosessualita-parla-harun-yahya/

http://www.harunyahya.com/en/Articles/221046/Key-facts-about-homosexuality-misrepresented-to-the-public

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/221045/Homoseksuellik-%28cinsel-sapkinlik%29-hakkinda-insanlardan-gizlenen-onemli-gercekler