“Harun Yahya; Elektroşok Meydana Getirmek Gibi Değerli Bir Yeteneğe Sahip”

Fizik mühendisi Cyrille Baudouin ve biyolog Olivier Brosseau"nun Fransa"da Yaratılış inancının yayılışını değerlendiren kitapları, Fransa"da "Yaratılışçılar: Fransız Toplumu İçin Bir Tehlike mi?" (Les créationnismes Une Menace Pour La Société Française?) ismiyle yayınlandı. Kitabın önemli bir bölümü Sayın Adnan Oktar"ın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Fransa"da meydana getirdiği etkiye ayrıldı. Fransızların yüzyıllardır emek emek yaşatmaya çalıştıkları Darwinist-materyalist felsefe, Yaratılış Atlası ile birlikte ölümcül bir darbe aldı. Yaratılış Atlası, Fransızlar için ülke çapında önce bir şaşkınlık, ardından bir panik meydana getirdi. Fosil resimlerinden oluşan ve sadece bilimsel deliller sunan bir kitabın "tehlikeli" görülmesinin tek sebebi, kendi ifadeleriyle Yaratılış Atlası"nı "çok etkili" olmasıdır. Bu kitapta da pek çok ifadeyle, Yaratılış Atlası"nın meydana getirdiği bu güçlü etkiye dikkat çekilmiştir:

Harun Yahya ve Yaratılış Atlası Olayı

Ocak 2007"de yüzlerce Fransız lise müdürü, kütüphaneci ve üniversitelerdeki öğretim görevlisinin eline 800 sayfalık, bol resimli Yaratılış Atlası isimli bir kitap ulaştı. (Bu birinci cilt yediye kadar devam edecek, ikincisi ve üçüncü ciltler Şubat ayında dağıtıma hazır olacak.)…

Türkiye Menşeli Bir Atak

… Tüm gezegeni saran, atak… bir politikanın karşımıza getirdiği günümüz İslam aleminin en çok tanınan yazarlarından biri kendisi. Yahya, Bilim Araştırma Vakfı"nı kurmuş… Temel hedeflerinden biri Türk eğitim sisteminden evrim teorisini tamamen ortadan kaldırmak… Fransa"da Yahya"nın eserleri resmi olarak Paris"te dört, Lyon"da da bir kitabevi tarafından dağıtılıyor. Ancak internet, fikirlerini ve ürünlerini yaymak için en etkili araç.

Hiç Tartışmasız Uluslararası En Etkili İletişim

Harun Yahya Uluslararası Tüm internet sitelerindeki ana yapı, estetik açıdan çok başarılı, çok iyi tasarlanmış, teknik açıdan çok nitelikli hazırlanmış, hatta aralarından bazıları onlarca dile çevrilmiş siteler sunuyor. Kitaplar, makaleler, videolar, sesli slayt gösterimleri, fotoğraflar görselliğe hitap eden ve internetten yükleme yapmaya açık eserler (örneğin, hiç limitsiz Yaratılış Atlası"nın tamamına ulaşılıyor), aynı şekilde satışa da. Bu konu ana sitede de açıklanmış: "Harun Yahya, gerçeğe davettin adıdır. Bu, idealist ve hiçbir ticari amaç gütmeyen bir girişimdir. Aynı şekilde yazar da yazdığı kitaplardan hiçbir maddi kazanç beklememektedir. Ayrıca kitapların, belgesel filmlerin, ses kasetlerinin, kitapların ve kitaplardaki grafiklerin hazırlanması, yayınlanması ve dağıtılmasında katkısı bulunan hiç kimse maddi kazanç sağlamamaktadır. Bu site Harun Yahya tarafından yazılmış tüm eserlerden faydanılarak hazırlanmış tüm materyallere ücretsiz giriş hakkı vermektedir."

Harun Yahya, Gerçeğe Davet; sitenin ana giriş sayfasında Yaratılış Atlası"nın 1. cildinin büyük kitlelere ulaşmasının ardından, Fransa, Belçika, Hollanda, Polonya, Amerika Birleşik Devletleri basınında çıkan gazete haberlerinin resimleri üç boyutlu olarak yayınlıyor…

Bu devasa eser tüm dünyada büyük yankı meydana getirdi ve Dış Basının ifade edişiyle "yollandığı her ülkede ideolojik bir deprem" meydana getirdi… Yahya"nın "Dünyadan Yankılar" isimli bir sitesinde tüm dünya basınında çıkan makaleler, teşekkür mektupları, destek mektupları veya dünyada düzenlenen organizasyonların bilgisini veriyor.

… Bir Katolik forum sitesi dahi Harun Yahya"nın sitelerinden birine (www.evrimaldatmacasi.com"a) gönderme yapıyor: "Günümüzde dünyanın dört bir yanına yayılmış terörist gruplar var. Bunların büyük bir kısmını oluşturan militanlar, Darwinist, materyalist eğitime tabii tutulmuş kişiler. Din ahlakından tamamen uzak, kan döken canilere dönüşmüş bu insanlar, hiçbir zaman hesap vermeyeceklerini ve cezalandırılmayacaklarını zannediyorlar. İşte bu nedenle Darwinizm bütün insanlık için büyük bir tehlike arz ediyor…"

Hiç tartışmasız internet ile birlikte, Darwin"in evrim teorisine karşıt fikir savunanların düşünceleri ve hayrete düşürücü hareketleri yeni bir ivme kazandı. Siteler çok gelişmiş ve tüm halkları hatta (daha doğrusu özellikle gençleri) kendisine çekebilecek nitelikte…

Sonuç olarak Harun Yahya operasyonu, Fransa"daki öğretim kurumlarına henüz Yaratılışçı taarruzlara hazır olmadıklarının farkına vardırtmak ve bir elektroşok meydana getirmek gibi değerli bir yeteneğe sahip.

Yaratılış Atlası"nı okuyan, hatta kitabın birkaç sayfasını inceleyen herkesin çok etkilendiğini fark eden Fransızlar, bu kitap karşısında adeta kala kaldılar. Fransızlar gibi diğer Avrupa ülkelerinin de yaşadıkları bu şok ve şaşkınlık, Yaratılış Atlası"nın etki ve ikna gücünü, Darwinizm"i çürütmekteki kesin başarısını teyit eden tepkilerdir. 21. yüzyılın en büyük bilimsel gelişmelerinden biri olan Yaratılış Atlası, Avrupa"ya adeta Darwinizmle vedalaşma vakitlerinin geldiğini ilan etmiş, kendi deyimleri ile "Avrupa"yı fethet"miştir.