Fransız Üniversitelerde Evrim Teorisi Sorgulanmaya Başlandı

Fransa"nın haftalık haber dergilerinden Politis, 18-24 Ekim 2007 tarihli sayısında kapak konusunu "Darwine Karşı Yaratılışçı Atak" başlığı ile evrim karşıtı yaratılışçı çalışmalara ayırdı. Ingrid Merckx"in dört sayfada incelediği konuda, asıl olarak Yaratılış Atlası"nın Fransa"daki etkileri üzerinde duruldu. Yaratılış Atlası"nın ülkede yaygınlaşmasının ardından, üniversite öğrencilerinin artık evrim teorisini sorgulamaya başladığı bildirilerek, şöyle ifade edildi: "Üniversiteler bu durumun farkına çok geç vardılar. Öğrencilerinin bir gün kendilerine bu sorularla saldırıya geçeceğini hiç beklemiyorlardı."

Fransa"da yaratılış inancının yaygınlaşması ile birlikte, Darwinist çevrelerdeki panik de artmaya başladı. Evrim teorisinin sorgulanmasına dahi karşı çıkan Darwinist, materyalist çevreler, "Anti-Darwinistler "şüpheye izin verilmelidir, tartışmaya açık olmak gerekir, demokrat olmak gerekir" diyorlar." şeklindeki şikayetleri ile, evrimi bir dogma olarak kabul ettiklerini ve teoriye körü körüne bağlılık gösterdiklerini bir kez daha teyit etmişlerdir.

Söz konusu haberde, Fransa"da evrim teorisine olan inancın giderek zayıfladığı ve buna dikkat çekmek için konferanslar düzenlendiği aktarıldı. Haberde Atlas"la ilgili verilen bilgilerden bir kısmı şöyledir:

    Geçtiğimiz yıl Şubat ayında, yüzlerce Fransız kuruma Yaratılış Atlası gönderildi. 700 sayfalık resimli eser, evrim teorisini yargılarken, Yaratılışçılığı savunuyordu. Eser Harun Yahya imzası taşıyordu. 

 

 

 

www.bookglobal.net aracılığıyla fikirlerini yayan, Müslüman bir Türk olan Harun Yahya, hayvan türlerinin yaratıldıklarından bu yana hiç değişmediklerini ispatlamaya çalışırken; Darwin"in tezlerinin ise terörizmin gerçek kaynağı olduğunu söylüyordu.


 


Yaratılışçı, Müslüman Türk Harun Yahya"nın Fransa"daki okullara yollanan Yaratılış Atlası.