Fransa Yaratılış Atlası’nın Şokunu Atlatamadı

 
 

      Fransa"nın tanınmış bilim dergisi Science et Vie, Aralık 2007 sayısında 9 sayfa boyunca Harun Yahya"nın Yaratılış Atlası isimli eserinin, başta Fransa olmak üzere, dünya çapındaki etkisine yer verdi. Koyu bir evrim taraftarı olan dergide, Atlas"la ilgili yapılan yorumlar, evrim teorisinin mağlubiyetini ve evrimcilerin içinde bulundukları psikolojik yıkımı açıkça ortaya koymaktadır.

    Yaratılış Atlası"nın Fransa"ya ulaşmasının üzerinden bir sene geçmesine rağmen; evrimcilerin, kitabın sarsıcı etkisinden duydukları şoku atlatamadıkları görülmektedir. Atlas"ın Fransız halkında oluşturduğu değişimin ve insanların zihinlerine kazınan gerçekleri silemeyeceklerinin, yeni yeni şuuruna varan Darwinistler, artık çaresiz, gücü kırılmış, şevkini yitirmiş bir üsluba bürünmüşlerdir. Harun Yahya"nın Yaratılış Atlası adlı bu eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumlardan bir kısmı şöyledir:

Etki 1:

FRANSA YARATILIŞÇILIKTAN GERÇEK ANLAMDA KORUNABİLMİŞ DURUMDA MI?

 Darwinistler evrim teorisinin aldığı öldürücü darbe ve Yaratılış inancının hızla yayılışı karşısında bir şey yapamayacaklarının farkındadırlar. Hiçbir yasak, hiçbir tedbirin bu kaçınılmaz gidişatı engelleyemediğini gören evrimciler, Fransız halkını (kendilerince) koruyamadıklarını -yani gerçekleri öğrenmelerine engel olamadıklarını- çaresizlik içinde kabullenmektedirler.

Etki 2:


 

2007 yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir Atlas, soğuk duş etkisi yaptı.

 Onlarca senedir Darwinist ve materyalist telkinin etkisi altındaki Fransa"da, Yaratılış Atlası"nın gelişi adeta "şok" etkisi yaratmıştır. Haberdeki "soğuk duş etkisi yaptı" ifadesi de yaşadıkları bu ani şaşkınlığın göstergesidir.

 
Etki 3:

 

Ocak 2007’de iki bin Yaratılış Atlası, ücretsiz olarak Fransız okullarına ve üniversitelerine gönderildi. Zehirli bir hediye.

 Evrim teorisine karşı ikna edici delillerle, etkili bir çalışma yapılmamasından faydalanan Darwinistler, Fransa"da 1.5 asırdır kolayca propaganda yapma imkanı bulmuştu. Ancak Yaratılış Atlası evrim teorisinin sözde bilimsellik maskesini düşürmüş, bir aldatmaca olduğunu tüm delilleriyle ortaya koymuştur. "Zehir" ifadesi de Atlas"ın bu güçlü etkisini vurgulamaktadır. Yaratılış Atlası aslında "panzehir"dir; adeta ilacın vücuda dağılarak tedavi etmesi gibi, materyalist-Darwinist dayatma ile zehirlenen beyinler ilk defa doğruları görmekte ve sağlıklı bir muhakeme yapma imkanına kavuşmaktadırlar.

Etki 4:


 

DÜNYAYI HEDEF ALAN PROPAGANDA

 
Etki 5:


 

Kalın (770 sayfa, 6 kg) ve lüks (hayvan fosillerine ait binlerce renkli fotoğraf). Yaratılış Atlası, kanıtlarını Kuran"a dayandırarak "evrimcilerin sahtekarlıkları"nı ortaya çıkartmayı hedefliyor.

 

Etki 6:


 

… sürpriz: Darwinci evrim teorisine Kuran"ın dindar yorumu ile gelen bir saldırı, bizim ülkemizde gerçekleşiyor.

 Darwinizm"in yıkılması demek, materyalizmin ve ateizmin en büyük dayanak noktalarından birini kaybetmesi demektir. Fransa gibi materyalizmin ve ateizmin hakim olduğu bir ülkede, Darwinizm"in etkili ve ikna edici bir şekilde eleştirilmesi, şimdiye kadar rastlanmamış bir olaydır. Fransızların Atlas"taki fikirleri "saldırı" olarak nitelendirmelerinin sebebi de, dinsiz ideolojilerine aldıkları yıkıcı darbeden duydukları endişedir.

Etki 7:


 

Milli eğitime bağlı SVT müfettişi Dominique Rojat şöyle belirtiyor: "Bu konu hakkında, Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu".

 

Etki 8:
 

 

Bunun anlamı, sadece Müslümanları etkilemeye elverişli olduğu yönünde mi? Hayır. Bir Darwin uzmanı felsefeci olan Patrick Tort, bu dini içerikli mesajın bazı Müslümanlarca kabul göreceğinin şüphesiz olduğunu kabul ediyor. Fakat şunu da önemle belirtiyor ki; "Atlas bütün dünyayı hedef alan bir propaganda kitabı."

      Yaratılış Atlası, Allah"ın varlığının apaçık ispatını ortaya koyduğu için, Müslümanlık için olduğu gibi, Yahudilik ve Hıristiyanlık için de önemli bir kitaptır. Bu kitapla, Darwinizm"in ateizme sözde dayanak oluşturan, herşeyin zincirleme tesadüfler sonucu oluştuğu safsatası yerle bir olmaktadır. Böylece üç büyük kutsal dindeki -İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilikteki- kainatı sonsuz Akıl ve Güç Sahibi bir Yaratıcı"nın -Allah"ın-  yarattığı inancı, daha güçlü  kök salmaktadır.

Etki 9:


Demek ki yaratılışçılık, göz ardı edilemez bir başarı ile bütün dini inanışları etkilemiş durumda.

  Neye uğradıklarını anlayamadan, ani bir baskınla mağlubiyet yaşayan materyalist çevreler, bu ifade ile Yaratılış Atlası"nın fikri mücadeledeki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek durumunda kalmışlardır.
 

Etki 10:


 

770 sayfa boyunca Yaratılış Atlası, metin ve resimler ile sistematik bir şekilde "evrimcilerin aldatmacalarını" ispat etmeye çalışıyor…


Etki 11:

… Canlılar aleminin hiçbir zaman evrim geçirmediğini, bugünkü halleri ile Allah tarafından yaratıldığını göstermeye çalışıyor.

      Sahte delillerle, gerçek dışı iddialarla insanlara dayattırılan evrim teorisinin yüzyılın bilim aldatmacası olduğu gün gibi ortaya çıkmış, canlılığı ve tüm evreni Allah"ın yarattığı gerçeği, akıl ve vicdan sahibi herkesin anlayacağı şekilde ilan edilmiştir.

Etki 12:


Arı kovanı, göz şeklindeki kelebek kanadı… Anti-Darwincilere göre tesadüf, bu tür doğa harikaları yaratamaz…

      Arıların nasıl olup petekleri eşit büyüklükte, düzgün birer altıgen olarak inşa ettiklerini açıklamaktan aciz evrimcilerin, bu üstün yaratılış harikasına "kör tesadüf"lerin eseri demeleri, apaçık bir safsatadır; bilim adına söylenmiş tarihi bir yalandır. Canlıları, sahip oldukları mükemmel sistemler ve üstün yeteneklerle yaratan, alemlerin Rabbi olan Yüce Allah"tır. 21. yüzyıl -Allah"ın izniyle- bilimin safsatalardan arındığı, herkesin Allah"ın varlığının sayısız delilini, Darwinist yalanlardan temizlenmiş şekilde öğrendiği, aydınlık bir dönem olacak.


Etki 13:


 

2007 yılı Ocak ayındayız. 2.000 adet kalın ciltli Yaratılış Atlası kitabı Fransız okullarına ve üniversitelerine ücretsiz olarak gönderildi. Yeni gönderimler Polonya, Almanya ve Hollanda"ya doğru gerçekleşti. Eser son derece lüks, muhteşem resimlendirilmiş, inceleme imkanı olması bir mutluluk…


Etki 14:

Çünkü bütün niyetinin evrim teorisini reddetmek olduğunu fark etmek için herhangi bir sayfasını açmak yeterli! İlk sayfalardan alınan tek bir örnek -ki bunların sayıları artırılabilir-: "Fosiller, yeryüzündeki canlı türlerinin hiçbir zaman en ufak bir değişikliğe dahi uğramadıklarını ve başka bir canlıya dönüşmediklerini açığa vurmaktadır. Bu fosillerin incelenmesi, milyonlarca yıl öncesinden beri tamamen aynı olduklarını görmemizi sağlamaktadır."

 
Etki 15:


… (Yaratılış Atlası"nın sonunda yer alan ve Harun Yahya"nın eserlerine) ait olan katalogda, Darwin"in fikirleri ile açıkça mücadeleyi amaçlayan ve Allah"ı canlıların tek yaratıcısı olarak gösteren çok sayıda eser sayılıyor.

 
Etki 16:

Uyarılan Milli Eğitim Bakanı, eğitimcilerden bu eseri öğrencilerin kullanımına sunmamalarını istedi.

    Yaratılış Atlası"nın sadece Allah"ın varlığını ispat ettiği için yasaklanması, Atlas"ın doğruluğunu, güçlü etkisini tasdik eden tarihi bir olaydır. Kitap yasaklama Ortaçağ"dan kalma medeniyet dışı bir uygulamadır; demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğüne karşı bir eylemdir. Fransa bu tutumuyla, iddia ettiği gibi demokratik olmadığını, fikir ve inanç özgürlüğüne gerektiği gibi değer vermediğini göstermiştir. Evrim teorisinin sorgulanmasına, eleştirilmesine dahi tahammül edemeyen bu zihniyet, dogmatik düşünce şeklinin ta kendisidir.

 

Etki 17:
 

 

College de France"da "biyoloji tarihi ve evrimcilik" kürsüsü hocası Armand de Ricqles, Yaratılış Atlası"nın boşluklarını ortaya koymanın gerekliliğine önem vererek, meslektaşlarına çağrıda bulundu.

 Panik halindeki Darwinistler, Yaratılış Atlası"na karşı cevap verilmesi için, bir senedir yaptıkları çağrılara rağmen, kimsenin Yaratılış Atlası"na verecek cevabı yoktur. Çünkü Yaratılış Atlası"ndaki mesaj mutlak doğrudur; bilimin tasdik ettiği, kesin bir gerçektir: "Fosiller de göstermektedir ki, yeryüzündeki canlılar hiçbir değişikliğe uğramadan, bugünkü halleriyle yaratılmışlardır."

 

Etki 18:

 

… bu reaksiyon, topraklarında yaratılışçı tezlerin geniş çaptaki ilk atağı ile karşı karşıya olan Fransa"da yeni bir kaygının işareti.

 Fikirden bu denli korkulması, sadece Allah"ın varlığını, birliğini ispatladığı için bir kitabın –Yaratılış Atlası"nın- tehlikeli görülmesi; hiç şüphesiz bu kitaptaki mesajın doğruluğunu tasdik eden önemli bir göstergedir.

 

Etki 19:

 

 

AÇIK ŞEKİLDE EVRİME KARŞI ÇIKAN ÖĞRENCİLER
Çünkü Fransız sınıflarında, özellikle Müslüman ama aynı zamanda Protestan, Katolik veya Yehova şahidi olan, gittikçe daha çok öğrencinin, evrim teorisini öğrenmeyi reddetmesi olayı söz konusu.

 Yaratılış Atlası"nın Fransa"da yaygın bir şekilde okunmasının ardından, pek çok genç gerçekleri görme imkanı bulmuş ve evrim teorisinin kendilerine dayatmacı bir anlatımla aktarılmasına direnmeye başlamışlardır. Tarihin en büyük bilim sahtekarlığına karşı durmaya cesaret bulan gençler, artık içi boş masallarla, safsatalarla kandırılamayacaklarını, öğretmenlerine daha net histtermeye başlamışlardır.

Etki 20:

 

Bir Paris lisesinde yaşam ve yer bilimleri öğretmeni Adeline Lecot, konu hakkındaki düşüncelerini şöyle belirtiyor: "… karşı çıkışları eskiye göre çok daha kesinleşti. İki sınıfımda 5 tane çok katı anti-evrimci öğrencim var. Bazıları çok iyi öğrenciler. Cevaplarını, internette buldukları Harun Yahya"ya ait delilleri referans alarak çok daha gözüpek bir şekilde delillendiriyorlar."

     Adnan Oktar"ın, Harun Yahya müstear ismiyle kaleme aldığı eserlerin sayısı yaklaşık 270"dir. Bu kitapların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü, evrim teorisinin çöküşünü konu almaktadır. Ayrıca Harun Yahya"nın eserlerinden faydalanılarak hazırlanan, yaklaşık 32 dilde 300"den fazla internet sitesi bulunmaktadır. Her ay 5 milyon kişinin ziyaret ettiği bu sitelerden, ayda ortalama 1 milyon belgesel film, 185 bin kitap, 50 bin sesli anlatım indirilmektedir. Dolayısıyla Yaratılış Atlası"nın yasaklanması, evrim teorisinin kaçınılmaz çöküşüne bir engel değildir. Gençler birkaç tuşa basarak, bu gerçeklere kolayca ulaşabilmekte ve ücretsiz olarak bu eserleri bilgisayarlarına yükleyebilmektedirler.

Etki 21:

 

Yaşam ve yer bilimleri  bölümü duayenlerinden olan Milli Eğitim genel müfettişi Annie Mamecier"ye göre "Bazen öyle durumlar oluyor ki; lise öğrencileri imtihan kağıtlarına, evrim teorisi ile ilgili sorulara kendilerine derste öğretildiği şekliyle cevap verdiklerini, ancak kendilerinin evrim teorisine inanmadıklarını yazıyorlar."

 

Etki 22:

 

Bu, endişe uyandırıcı yeni bir durum.

 

        Günümüzde Darwinizm"e inananların sayısı süratle düşmekte, böylece bir kısım çevrelerin korktukları -Darwinizm"in ve materyalizmin çöküşü- engel olunamaz bir hızla gerçekleşmektedir.

 

Etki 23:

 

Bu düşünce akımına göre özetle; canlılar alemi tıpkı bugünkü halleriyle, Allah tarafından yaratıldı ve hiçbir zaman evrimleşmedi.

 

Etki 24:

 

Fransa"da buna benzer… eserlerin ortaya çıkmasının imkansız olduğunu düşünüyorduk. Bu tür bir revizyonizmden korkmamızı gerektirecek bir durum yok; aydınlık çağın mirası ve uzun bir laik gelenek en güçlü koruyucu baraj duvarlarımız değil mi? Maalesef değilmiş!

         Materyalist ve Darwinist zihniyetteki bir kısım çevreler, evrim teorisinin ardına gizlenen sahtekarlıkların ve dönen dolapların ortaya dökülmesinden son derece rahatsızlar. Çünkü bilim adına söylenen yalanların Yaratılış Atlası"nda herkesin anlayacağı net ve anlaşılır bir üslupla deşifre edilmesi, Darwinizm"in sözde bilimsel maskesini düşürmüştür. İnsanları sözde "aydınlık çağ" aldatmacası ile 2 yüzyıl öncesinin karanlık ideolojilerine yöneltmek isteyenlerin kurdukları tuzağı bilimin kendisi bozmuştur. Son 150 yıldır bilimdeki her gelişme Darwin"in ilkel bilim düzeyi ile ortaya attığı iddiaların her birini tek tek geçersiz kılmıştır. Bugün pek çok bilim adamı bu gerçeği ifade etmekte, Yaratılış"ın delillerini görerek Allah"a yönelmektedir. (Detaylı bilgi için bkz. www.imanedenbilimadamlari.com)

 

 

 


Etki 25:

 

Biyoloji öğretmeni ve Fransa"da evrim teorisinin eğitimi üzerine bir tezin yazarı olan Corinne Fortin şu yorumu yapıyor: "Öğrenciler sınıfta evrim konusundaki sunumlarını hazırlarken, çok nadiren eğitim içeriğine bağlı kalıyorlar; daha ziyade hayal güçlerine, sosyal ve kültürel çevreleri ile dini inançlarını esas alıyorlar."

 Zorla insanları evrime, tesadüf safsatasına inanmaya mecbur etmek; bunları eleştirilemez bir dogma gibi kabul ettirmeye çalışmak, demokrasi ile çelişen bir anlayıştır. Bir kimsenin neye inanacağına, neyi anlatıp neyi savunacağına hükmetmeye çalışmak ne çağdaşlıktır ne de insan hakları ile bağdaşan bir tutumdur. Bir kimse evrim aldatmacasına inanmıyorsa, evrime karşı konuşmasını, yazmasını engellemek, eğitim müfredatlarını boş safsatalarla doldurmak hiçbir şekilde etkili olmayacaktır. Dolayısıyla alınan hiçbir tedbir, sağlıklı işleyen beyinlere engel koyamaz; bir kimsenin neye inanacağına yön veremez.

 

Etki 26:

 

Hakim olan bu görüş ve bu kişisel ilhamlara, internette gittikçe bollaşan yaratılışçı siteler de eklenmekte. Doğa tarihi müzesi biyoloji öğretmeni Guillaume Lecointre"a göre "Bir sürü yaratılışçı sitenin karşınıza çıkması için, internette bir arama motoruna sadece "evrim" yazmanız yeterli."

 

 

Etki 27:

 

"Birbirleriyle mükemmel bağlantıya sahip olan yaratılışçılar, bilim adamlarına göre vurucu kuvvet olarak çok daha öndeler."


Etki 28:

 

Bugün artık acil bir durum söz konusu.


Etki 29:

 

Okyanusun bu yakasında gittikçe taraftar toplayanların… görüşleri tarafından doldurulmadan önce acilen bu konudaki boşluklarımızı telafi etmemiz gerekmekte. Çünkü bu konu politik bir boyut alabilir.

Etki 30:

 

… Fransa"da da olabilir ve dindarlar veya diğer popülist ideolojiler, bilim konusundaki tartışmaların yönünü kendi taraflarına döndürüyorlar. Büyük bir meydan okuma söz konusu.

 

Etki 31:

 

AVRUPA"DA ANTİ-DARWINİST SALDIRILAR

Etki 32:

 

Fransa/Ocak 2007: 2.000 adet Yaratılış Atlası -Kuran"a dayanarak evrim teorisini eleştiren yaratılışçı eser- Fransız okullarına ve üniversitelere gönderildi.

Etki 33:

 

Fransa/Ekim 2007: Yaratılışçı fikirlerin güçlenmesinden endişe duyan bazı Avrupa konseyi üyeleri, eski Fransız üye Guy Langagne"ın yönetiminde, eğitime yaratılışçı müdahaleyi yasaklayan bir önerge sundu…

 Evrimin, 19. yüzyılın ilkel koşullarında ortaya atılan bir masaldan ibaret olduğunu anlamaya başlayan Avrupalılar, Yaratılışın pek çok net delille ispatlandığını da görmüş oldular. Avrupa"da başlayan bu fikri aydınlanma, materyalist, ateist ve Darwinist çevrelerde tedirginlik yaratmıştır. Bu tedirginliğin en son belgelerinden biri de, Avrupa Parlamentosu Konseyi, Kültür, Bilim ve Eğitim Komitesi tarafından hazırlanan rapordur.

 

Etki 34:

 

Hollanda:
Ocak 2007: Hollanda"caya çevrilmiş "Yaratılış Atlası" örnekleri, birkaç üniversite ve okula gönderildi… Milli Eğitim Bakanı Maria van der Hoeven, canlıların evriminde "tesadüfe inanmamayı" kabul ediyor…

 

Etki 35:

 

Polonya:
Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Miroslaw Orzechowski… Charles Darwin"in teorisini yalan olarak değerlendirdi.

 

Etki 36:

 

Almanya:
Hagen-Hohenlimburg"da yaratılışçı Lebendige-Vorwelt (Rhur) müzesi, zaman içerisinde türlerin daima sabit kaldıklarını; dolayısıyla evrimleşmediklerini göstermeyi amaçlayan büyük bir fosil koleksiyonu sunmaya başladı.

 

Etki 37:

 

Rusya:
… gittikçe daha çok sayıdaki öğrenci, evrimin öğretilmesini ve Charles Darwin"in teorisinin eğitimde tekel olmasını reddediyorlar.

 

Etki 38:

 

Sırbistan:
Kültür Bakanı Ljiljana Colic, ilk öğretimden evrim tarihi dersinin kaldırılmasını veya uygun bir karşılığı olarak, yaratılışçı bir eğitim oluşturulmasına emir verdi…

Etki 39:

 

İtalya:
Milli Eğitim Bakanı Letizia Moratti, orta öğretimde evrim teorisi dersinin çıkartılmasını hedefleyen bir kararname imzaladı…

 

Etki 40:

 

Yunanistan:
Evrim, okul programlarında yer almamakta.

 

Etki 41:

 

Türkiye:
Liselilerin %75"i evrim teorisine inanmıyor (Bilimler Akademisi"nin yaptığı bir anket araştırmasına göre). Yaratılışçı tezler okul kitaplarında yer almakta… 2007 Ocak ayında Fransız okullarına ulaşan Yaratılış Atlası Türkiye"den gönderilmişti.

 

Sonuç:

 Materyalizmin beşiği olan Fransa"nın, şimdiye kadar hiçbir yaratılışçı çalışmaya tepki göstermezken, Yaratılış Atlası"na sürekli olarak dikkat çekmesi, fikri mücadelede ciddi darbe almış olmasındandır. Fransız basınında, Harun Yahya"nın çalışmalarının "en etkili" yaratılışçı hareket olarak lanse edilmesi ve materyalist-Darwinist çevrelerde görülen panik, ideolojilerindeki mağlubiyetin önemli bir göstergesidir.