Fiziksel ve Zihinsel Tembellik, Din Ahlakına Göre Yaşamayı Engeller

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan İngilizce gazete The Gulf Today, 01 Temmuz 2015 tarihli sayısında Harun Yahya'nın “Fiziksel ve Zihinsel Tembellik, Din Ahlakına Göre Yaşamayı Engeller” başlıklı makalesini yayınladı.

http://www.harunyahya.org/tr/eserler/111229/Fiziksel%20ve%20Zihinsel%20Tembellik,%20Din%20Ahlak%C4%B1na%20G%C3%B6re%20Ya%C5%9Famay%C4%B1%20Engeller