Evrimin Sınıflardaki Krizi

İngiltere”nin sol görüşlü günlük yayınlarından The Guardian gazetesinin 15 Kasım 2009 tarihli internet sitesinde, "Evrimin Sınıflardaki Krizi" başlıklı bir haber yer aldı. Aylık yaklaşık 20 milyon ziyaretçisi olan sitenin söz konusu haberinde şöyle belirtildi: "Araştırmalara göre dünya üzerinde öğretmenler ve öğrenciler evrimi reddediyorlar. Sonuçlar dehşet verici olabilir." Darwinist-materyalist çevrelerin bu sonucu "dehşet verici" olarak görmeleri, Darwinizm sahtekarlığının maskesinin düştüğünü ve bu durumun ne kadar panikle karşılandığını açıkça ortaya koymakadır. Harun Yahya”nın Yaratılış Atlası ile başlayan bu panik, Yaratılış gerçeğinin delillerinin yayılması ve Darwinist sahtekarlıkların deşifre edilmesiyle gün geçtikçe daha da artmaktadır. Nitekim bu haberde de, Darwinizm”in dünya çapında yıkılışı bir kez daha ilan edilmektedir:

… Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu ülkelerde, öğrenciler ve öğretmenler arasında evrimin ne kadar kabul edildiğini ortaya koydular. Pek fazla değil. ABD de bundan iyi durumda değildi, Rosenau’nun tespitine göre. Evrimi kabul eden sanayileşmiş ülkeler içinde en düşük seviyedeki beş ülkeden biriydi. Diğerleri Türkiye, Kıbrıs, Letonya ve Litvanya idi.

Evrim Eğitimi Araştırma Merkezinden (EERC)… Endonezya’da açık bir direniş olduğunu söyledi. Hatta öğrenci birliklerinden birinin başkanı, EERC’nin üniversite kampüsünde var olmasına bile itiraz ediyordu. “Burada anket yapamazsınız! Bizim nasıl maymunlardan geldiğimize inanabiliyorsunuz?” diye haykırmıştı. Öğrenciler de onun arkasında biraraya gelip destek vermişlerdi. Ankete katılan EndonezyalI öğretmenlerİn büyük bİr kIsmI fen bİlİmlerİ sInIflarInda Harun Yahya’nIn çalIşmalarInI kullanIyorlardI… Anket yapılan tüm Mısırlı biyoloji öğretmenleri evrimi reddediyordu…

Nidhal Guessoum, İslamİ YaratIlIşçIlIğIn… ABD’deki Yaratılışçılıkla aynı olmadığını söyleyerek, Harun Yahya tarafIndan her yerde yaygInlaştIrIldIğInI belİrttİ…