Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti

Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti

Sömürgecilik, kolonicilik ve köleliğin merkezi de İngiliz derin devletidir. Çin, Hindistan Endonezya ve Malezya asırlarca İngiliz boyunduruğunda kalmıştır. Çin’i afyona alıştıran, Hindistan’ı açlıkla terbiye eden, Doğu Hindistan Şirketi ile tüm Güneydoğu Asya’yı terörize eden yine İngiliz Derin Devletidir. Şimdiki zamanlarda dönemin İngilteresi’nin Hindistan’da yaptığı soykırım pek hatırlanmaz. 150 yıl önce 330 milyonu açlıkla yüz yüze bırakan dönemin İngilteresi 1 milyondan fazla Hintlinin ölümüne yol açmıştır.

Merkezi New York’ta bulunan uluslararası haber sitesi Rescue News, Harun Yahya’nın “Dünyadaki kötülüğün merkezi: İngiliz derin devleti” başlıklı makalesini 11 Mart 2017 tarihinde yayınladı.

http://www.harunyahya.com/en/Articles/243282/The-Hub-of-World-Evil-The-British-Deep-State

http://newsrescue.com/hub-world-evil-british-deep-state/#axzz4b1UlOnzd

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/243281/Dunyadaki-kotulugun-merkezi-Ingiliz-derin-devleti