Dünya barışını oluşturmak için işbirliği yapmak

İngiltere İslam Merkezi tarafından iki ayda bir basılan ve Müslüman toplumuna hitap eden Islam Today isimli dergide Harun Yahya makaleleri yayınlanmaktadır.