Dr. Ramiz Zekaj (Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü Genel Müdürü)

"HARUN YAHYA"NIN ESERLERİ AIITC KÜTÜPHANESİNDE"
(Albanian Institute of Islamic Though and Civilisation- Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü)

Son zamanlarda AIITC (Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü) kütüphanesini zenginleştiren kitaplar arasına hayatın değişik alanlarını ve bilimi konu alan ünlü yazar Harun Yahya"nın çok değerli Türkçe ve İngilizce eserleri de katıldı. Bu kitaplarda İslami konular bilimsel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Okuyucular, yazarın bakış açısının, her bir alanda uzun yıllara yayılmış özel araştırma, deney ve analizler üzerine kurulduğunu göreceklerdir.

1999 ve 2000 yıllarında basılmış olan bu kitapların pek çok resimle desteklenmiş olması, kitaplarda değinilen konuların iyi anlaşılmasını sağlamış ve fonksiyonel işlevini pekiştirmiştir.

Derin Düşünmek, Karınca Mucizesi, Kavimlerin Helakı, Sakın Anlamazlıktan Gelmeyin gibi pek çok kitap Arnavut okurların ilgisini fazlasıyla çekmiş ve Harun Yahya"nın bilime dayalı yorumlarını okurlar ciddiyetle değerlendirmişlerdir.

AIITC, yeni milenyuma İslam kütüphanesine katılan bu modern-bilimsel kitaplardan oluşan değerli hazine ile girmiş olmaktan dolayı müteşekkirdir. AIITC adına bunu gerçekleştiren herkese teşekkür eder, yazara uzun bir hayat ve bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını dilerim.

Dr. Ramiz Zekaj
Arnavutluk İslami Düşünce ve Medeniyet Enstitüsü Genel Müdürü