Darwin Masalcı Mı?

Evrim teorine karşı Yaratılış inancı… Bu konu hem dindar Hıristiyanlari hem Müslümanları ilglendiriyor. Osman Kocaman’ın Herrenberg’deki Alte Turnhalle salonundaki evrim karşıtı sunumunun amacı Darwin’in teorisinin yanlış olduğunu dinleyicilere anlatmaktı. 

Gökyüzündeki yıldızlar, küçük bir kaplan yavrusu, rengarenk çiçekler, uçan bir kuş… tüm bunlar tesadüfen meydana gelmiş olabilir miydi? İşte Osman Kocaman konferansın başından itibaren hep bu konu üzerinde durdu: “Birbirinden güzel ve kompleks bu varlıklar bir Yaratıcı tarafından yaratılmıştır ve evrim teorisi yalnızca bir masaldan ibarettir.”

Konferansın başlığı "Evrim teorisinin çöküşü ve yaratılış gerçeği" idi. Dinleyiciler hem Türk hem de Almanlardan oluşuyordu. Evrim karşıtı delilleri herkes dikkatle izledi. Kocaman’ın konferansta kullandığı içerik, evrimcilere karşı büyük bir savaş açan Müslüman yazar Adnan Oktar”ın Harun Yahya müstear ismiyle yazdığı kitaplara dayanıyordu.

Osman Kocaman türlerin doğal seleksiyon ve mutasyonlar yoluyla birbirlerinden evrimleşerek meydana geldiklerini ileri süren Darwinist iddiaları reddederek, "Mutasyon sadece bozucudur" diyor, bir yandan mutasyona uğramış insan ve hayvan resimleri gösteriyor, bir yandan da pek çok bilim adamından alıntılar yaparak evrim teorisinin bir yalan olduğunu anlatıyordu. Kocaman, ayrıca, hayatın suda başlayıp karada geliştiğini öne süren Darwinistlerin bu iddialarını hiçbir şekilde ispatlayamadıklarını, üstelik bugüne kadar tek bir ara geçiş formunun dahi bulunamadığını söylüyordu, ki bu da, Yaratılışı destekleyen  bir başka delildi. Kısacası, insan maymundan gelmiyordu, aynı atalara sahip değillerdi ve tüm bunlar evrim teorisinin masalıydı.

Osman Kocaman Herrenberg”e Bülent Gürbüzer’in daveti üzerine gelmişti. Almanya’da doğan Gürbüzer, "Evrim teorisini okulda öğrendim" diyor. Bir yıl önce ise Harun Yahya’nın kitaplarıyla tanışmış ve okudukça Darwin’in evrim teorisinden yana güçlü bir şüphe duymaya başlamış. 36 yaşındaki Gürbüzer, "Evrim teorisinin delillendiremediği pek çok konu var." diyor. Dindar bir Müslüman olarak evrim teorisine ve maymundan geldiğine inanmayan Gürbüzer’in bu konferansı düzenlemedeki amacı ise Yaratılış gerçeğini başkalarına da iletmekti. Gençlerin de kolayca anlayabilmeleri için konferans Almanca olarak yapıldı. Herrenberg Milli Görüş’te aktif olan Gürbüzer bu konferansı tek başına organize etmiş. Harun Yahya’nın “barışçıl” kişiliğinden dolayı kendisine hayran. Gürbüzer, "Harun Yahya dinler arası barışı savunuyor ve kardeşliğe davet ediyor” diyor.