Çeşitli Konularda Makaleler

Bosna-Hersek"te yayınlanan Glas İslama (İslam Dünyası) isimli aylık siyasi dergide, 2002 yılında Harun Yahya"nın "Komünizm Pusuda" başlıklı yazı dizisi 4 ay boyunca yayınlandı. Bu yazı dizisinden bir bölüm şöyledir:
"Komünizm, geçtiğimiz 20. yüzyıla damgasını vurmuş bir ideolojidir. Ama bu damga, sadece baskı, zulüm, kan ve gözyaşı doludur. Tarihçilerin hesaplamalarına göre, bu ideoloji nedeniyle sadece 20. yüzyıl boyunca 120 milyon insan öldürülmüştür. Bunlar, bir savaş sırasında cephede ölen askerler değil, komünist devletlerin kendi halklarının içinden öldürdükleri sivillerdir. 100 milyon erkek, kadın, yaşlı, çocuk, bebek sadece "komünizm" denen bu soğuk, katı, sert ve vahşi ideoloji nedeniyle yaşamlarını yitirmiştir. Dahası, komünist rejimler tarafından temel hak ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan, göçe zorlanan, sistemli olarak kıtlıkla yüzyüze getirilen, hapsedilen, toplama kamplarında köle olarak kullanılan on milyonlarca insan vardır. Milyonlarca insan da komünist gerilla gruplarının, terör örgütlerinin kurşunlarına hedef olmuş veya hedef olma korkusu altında yaşamıştır.

Peki bu ideolojinin kökeni nedir? Nasıl olmuştur da bu kadar kanlı ve acımasız bir dünya görüşü, dünyanın dört bir yanında taraftar bulmuş, devrimlerle iktidara gelmiş, milyonları ardından sürüklemiştir? Komünizm nereden doğmuş, nasıl büyümüş ve nasıl sona ermiştir? Gerçekten sona ermiş midir, yoksa hala dünyayı ve ülkemizi tehdit etmekte midir?

Bu yazıda bu soruların cevaplarını ortaya koyacağız. Daha da önemlisi, büyük bir tehlikeye dikkat çekeceğiz. Komünist ideoloji, geçtiğimiz yüzyılda acılara, felaketlere sebep olmuş, tüm dünya, komünist liderlerin katliamlarına, acımasızlıklarına şahit olmuştur. Peki şu an bu tehlike yeryüzünden silinmiş midir? Ne yazık ki, silinmemiştir: KOMÜNİZM PUSUDADIR!"

Ekim, 2002
Ekim, 2002
Temmuz, 2002
Temmuz, 2002