Çağımızın hastalığının gerçek adı stres değil: Tevekkülsüzlük

Merkezi Yeni Delhi’de bulunan, Hindistanda ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan Müslümanlarla ilgili haber ve fikir yazıları yayınlayan internet sitesi Indian Muslim Observer’da Harun Yahya’nın makalesi yayınlandı.

http://www.harunyahya.org/tr/eserler/201698/%C3%87a%C4%9F%C4%B1m%C 4%B1z%C4%B1n%20hastal%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n%20ger%C 3%A7ek%20ad%C4%B1%20stres%20de%C4%9Fil:%20Tevekk%C3%BCls%C3 %BCzl%C3%BCk