Büyük Balık illa ki Küçük Balığı Yutmaz

Büyük Balık illa ki Küçük Balığı Yutmaz

Bugünkü ekonomi modelinde, zenginlerin daha da zenginleştiğini, fakirlerin daha da fakirleştiğini görüyoruz. Fakat, her ne kadar bu sistem kendi kendine ortaya çıkmamış olsa da ve mevcut ekonomik sisteme ekonomistler farklı isimler verseler de; aslında bu sistemin tek bir dayanağı var: Sosyal Darwinizm.

Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşı, insan ve ailenin manevi değerlerini koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu Il Talebano internet sitesinde Adnan Oktar’ın makalesine yer verdi.

http://harunyahya.it/it/Articles/249979/Non-Sempre-Vince-Il-Pi%C3%BA-Grosso

https://iltalebano.com/2017/06/06/non-sempre-vince-il-piu-grosso/

 

http://www.harunyahya.com/en/Articles/231125 

 

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/231124/Buyuk-Balik-illa-ki-Kucuk-Baligi-Yutmaz