Bir zamanlar Ortadoğu’da Hristiyanlar yaşardı

Bir zamanlar Ortadoğu’da Hristiyanlar yaşardı

Üç ilahi dinin doğduğu Ortadoğu dünyanın en önemli bölgelerinden biridir. Bu bölgede yer alan devletlerin her birinin kendine has din sistemi mevcuttur. İçlerinde farklı kültürleri bünyesinde barındıran ülkeler olsa da, bazı azınlıklar baskı altında ve içlerine kapalı bir hayat sürmekte, yaşadıkları yerlerde hakettikleri sevgi ve merhameti görememektedirler. Özellikle de Ortadoğu bölgesinin nüfusunun yüzde 4’ünü oluşturan Hristiyanlar çok çeşitli baskılara maruz kalmaktadırlar.

Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşı, insan ve ailenin manevi değerlerini koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu Il Talebano internet sitesinde Adnan Oktar’ın makalesine yer verdi.

http://harunyahya.it/it/Articles/246336/L%E2%80%99epoca-dei-Cristiani-nel-Medio-Oriente

https://iltalebano.com/2017/04/13/lepoca-dei-cristiani-nel-medio-oriente/

http://www.harunyahya.com/en/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/218956/Once-upon-a-time-there-were-Christians-in-the-Middle-East

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/218955/Bir-zamanlar-Ortadogu%E2%80%99da-Hristiyanlar-yasardi