Barış İçin Dua Günü

Kudüs’te üç İbrahimi dinin liderlerinin katıldığı “barış için dua günü” düzenlendi. Kudüs’te bulunan Müslüman, Hristiyan ve Musevilerden din adamları (rahip, haham ve imamlar) beraber dua ettiler. Dua gününe Sayın Adnan Oktar’ı İstanbul’da birkaç kez ziyaret etmiş olan Haham Menahem Froman da katıldı. Sayın Adnan Oktar’ın barış için duası ise internet sitelerinde yayınlandı.

Sn. Adnan Oktar”ın "Barış için Dua Günü"ne yönelik sözleri, 26 Eylül 2010

Üç dinin kutsal mekanı, Peygamberler diyarı gözbebeğimiz Kudüs”te bulunan tüm kardeşlerimize selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Aynı şekilde dünyanın dört bir köşesinden bu güzel girişime dualarıyla katılan, barış ve güzellik isteyen tüm kardeşlerimize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hepimizin ortak duası olan barış, sevgi ve kardeşlik özlemimizi, Allah en kısa zamanda tüm dünyaya hakim kılsın inşaAllah. Allah samimi niyet ve gayretlerimizi kabul etsin ve tüm dünyada en kısa zamanda gerçek barışı tesis etsin; dünyayı rahmetiyle, bereketiyle nurlandırsın inşaAllah.

Allah bütün iman edenleri huzur, barış ve kardeşlik içerisinde birleştirsin, birlik ve beraberlik içinde yapsın inşaAllah. Ve bunu en kısa sürede yapsın inşaAllah. Bütün iman edenlerin bu birlik ve beraberliğe uyması için içlerine ilham versin, şiddetle bunu istetsin. Bölünmüşlüğe karşı şiddetle tavır koymalarını sağlasın Allah. Ve birlik ve beraberlik içinde olmak için aşkla şevkle gece gündüz gayret ettirsin Allah.

Allah ahirzamanın mübarek şahısları olan Hz. Mehdi (as)”ı -yani Musevi kardeşlerimizin bekledikleri Kral Mesih”i- ve Hz. İsa (as)”ı en kısa zamanda zuhur ettirsin inşaAllah. Onları vesile ederek dünyadaki fitne ve fesadı inşaAllah tamamen kaldırıp Allah”a derin imandan kaynaklanan güzel ahlakı, huzur ve refahı, hak ve adaleti, kardeşliği, güzelliği bütün dünyaya yaysın inşaAllah.

Dünyanın barışa, dostluğa ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Bugün, dünya üzerinde iki kutup arasında büyük bir fikri mücadele devam ediyor. Ancak bu iki kutbun tarafları Müslümanlar ve Yahudiler-Hıristiyanlar değil. Bu iki kutbun bir tarafında, Allah”ın varlığına ve birliğine iman edenler diğer tarafında ise inkar edenler var. Diğer bir deyişle bir tarafta İlahi dinlere inananlar diğer tarafta da bu dinlere karşı olan ideolojileri savunanlar yer alıyor. Dini ve ahlaki değerleri hedef alan güç merkezlerinin, ellerindeki geniş imkanları birleştirdikleri ve dindar insanlara karşı ittifak halinde hareket ettikleri yaşanan bir gerçek. Bu ittifakı fikri anlamda etkisiz hale getirmek, dinsiz materyalist telkinlerin olumsuz, yıkıcı sonuçlarını ortadan kaldırmak, güzel ahlakın, mutluluğun, huzurun, güvenliğin, refahın hakim olduğu toplumları meydana getirmek için yegane bir yol var: Yeryüzündeki vicdan sahibi insanların, samimi olarak iman eden Hıristiyanların, dindar Musevilerin ve Müslümanların bu ortak amaç doğrultusunda bir araya gelmesi.

Pek çok ortak inanç esaslarına, ortak ibadetlere, ortak ahlaki değerlere sahip Hıristiyan, Musevi ve Müslümanların, ortak tehlikelerle karşı birleşmeleri; ateizme, materyalizme, Darwinizme, din düşmanlığına, sosyal ve ahlaki dejenarasyona karşı birlikte fikri mücadele etmeleri; el ele vererek güzel ahlakı yeryüzüne yaymaya çalışmaları son derece önemli. Samimi, vicdanlı, uzlaşmacı, sağduyulu, güzel ahlaklı, barış ve adalet taraftarı tüm Musevi, Hıristiyan ve Müslümanların bu çağrıya icabet etmeleri vicdani bir sorumluluktur.

Üç İlahi dinin mensupları olarak, hepimiz aynı Allah”a iman ediyoruz, hepimiz Rabbimizin bizlere emrettiği güzel ahlakı yaşamak ve yaymak için çaba gösteriyoruz. Hepimiz Yaratıcımız ve Rabbimiz olan Allah”ı sevelim, O”nun emirlerine uyalım ve barış yapıcılar olalım. Ve Allah”ın, samimi imanın hakimiyeti, kardeşliğin, sevgi ve şefkat ruhunun tesisi için bizi vesileler kılması için dua edelim. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler bu şekilde birleştiklerinde; birbirlerinin düşmanı değil dostu olduklarını anladıklarında; asıl mücadele edilmesi gereken fikir sisteminin ateizm ve dinsizlik olduğunu gördüklerinde, dünya çok daha farklı bir yer olacak inşaAllah. Asırlardır süren çatışmalar, husumetler, korkular ve şiddet sona erecek ve Allah”a bir ve tek olarak iman edenler olarak dünya üzerinde sevgi, saygı ve huzura dayalı yeni bir medeniyet kurulacak inşaAllah.

Hepinizi sevgiyle selamlıyor, Allah”ın bu dualarımıza icabetini en kısa zamanda göstermesi ve Allah”ın şanının, nurunun ve hidayetinin tüm dünyayı aydınlatması için dua ediyorum.