Avrupa Konseyi Basın Toplantısında Yaratılış Atlası

           Merkezi Fransa”nın Strasbourg şehri olan Avrupa Konseyi”nin, 4 Ekim 2007 tarihinde, okullarda yaratılışçılığın okutulması yönündeki girişimleri değerlendiren oturumundan sonra, bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ana konusu, toplantı boyunca masada duran Yaratılış Atlası oldu.
       

          Konseye son olarak rapor sunan Lüksemburglu politikacı Anne Brasseur, basın toplantısında Yaratılış Atlası“nı kaldırıp gazetecilere göstererek, kitapla ilgili şunları açıkladı:

Harun Yahya, Müslüman, Türk yaratılışçıdır. Bu ilk cildi. 2 cildi daha var. Avrupa”ya yollandı. İki dilde. İngilizce ve Fransızca. Evrim teorisinin yalan olduğu, Darwinizm”in terörün kaynağı olduğu, 20. yıldaki diktatörlerden vs. sorumlu olduğu anlatılıyor…

          Bir gazetecinin hazırlanan rapora karşı tepki mesajları gelmesiyle ilgili sorusuna, parlamenterlerden şöyle bir yanıt geldi:

Genelde olumsuz elektronik posta geldi. Rapora taraftar olan çok az mektup geldi. Hep rapora karşı olan mektuplardı. Genelde komisyonu ve beni ifade özgürlüğüne saygısı olmayan, din özgürlüğüne saygısı olmayan bir kişi olarak tanımlıyorlardı…

          Milliyet muhabirinin "Birçok kez Harun Yahya”dan ve Yaratılış Atlası”ndan bahsettiniz." diyerek başladığı sorusunu, Fransız politikacı Jacques Legendre cevaplarken şöyle bildirdi:

Bana da geldi. Kuzeyde, benim yaşadığım yerdeki liseler, kolejlere, kütüphanelere gönderildi. Bir not var kütüphanelere vs. öğrencilerin incelemesi üzerine koyabilirsiniz diyorlar. Çok pahalı bir kitap. Basım kalitesi ortada…

            
          Gazeteciler Yaratılış Atlası“nı tehlikeli olarak gösteren ve yaratılışın okullarda okutulmasını engelleme girişiminde bulunan parlamenterleri, sorularıyla köşeye sıkıştırdılar. Gazeteciler, kitap yasaklamanın alenen bir sansür olduğu, ifade özgürlüğüne karşı bir eylem olduğu, bu şekilde eğitimde eşitlik ilkesinin göz ardı edildiği yönünde eleştirel sorular yönelttiler. Hatta Yaratılış Atlası”nı toplatarak yakmayı düşünüp düşünmediklerini sordular.

            

          Avrupa Konseyi, Yaratılış Atlası“na karşı tutumu ile demokrasi, fikir ve inanç özgürlüğü gibi kavramları, kendi fikirleri ile çatıştığında kolaylıkla göz ardı edebileceğini açıkça göstermiştir. Avrupa”nın iddia ettiği gibi demokratik olmadığı, fikir ve inanç özgürlüğüne gerektiği gibi değer vermediği ve asıl insan haklarını ihlal edenlerin kendileri olduğu net bir şekilde ortaya konmuştur. Sadece yönetimlerin uygun gördükleri fikirlerin okunabilmesi, faşizan bir anlayıştır. Evrim teorisinin sorgulanmasına, eleştirilmesine dahi tahammül edemeyen zihniyet ise, dogmatik düşünce şeklinin ta kendisidir.

          Diğer taraftan fikirden bu denli korkulması, sadece Allah”ın varlığını, birliğini ispatladığı için Yaratılış Atlası“nın tehlikeli görülmesi, bu kitaptaki mesajın doğruluğunu tasdik eder. Bir Kuran ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle bildirmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah”a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)