Allah Yolunda Yapılan Harcamalardaki Hikmetler

Mısır’dan dünya çapında İngilizce ve Arapça yayın yapan İslami internet sitesi onislam.net, Harun Yahya’nın makalelerini Ramazan ayında da düzenli olarak yayınlamaya devam ediyor. 31 Temmuz 2011’de yazarın Kuran’ın Bazı Sırları adlı eserinden “Allah Yolunda Yapılan Harcamalardaki Hikmetler” bölümünü yayınladı.

Ancak, insanların temizlenip arınmalarına vesile olan harcamalar, Kuran”da bildirildiği şekilde yapılan harcamalardır. İnsanlar yolda gördükleri dilencilere bozuk paralarından biraz verdiklerinde ya da eski kıyafetlerini fakir gördükleri bir iki kişiye dağıttıklarında veya aç gördükleri birini doyurduklarında, üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiklerine inanırlar. Bunların hepsi elbette Allah”ın hoşnutluğunu kazanmak için yapıldığında Allah Katında sevabı olan davranışlardır. Ancak, Allah”ın Kuran”da bildirdiği sınırlar vardır. Örneğin Allah, ihtiyaçlardan arta kalanın infak edilmesini bildirir:

… Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "İhtiyaçtan artakalanı. Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz;" (Bakara Suresi, 219)