Abu Dharr Manzolillo (Serbest Gazeteci ve Editör)

"EVRİM ALDATMACASI KİTABI CHARLES DARWIN"İN
EVRİM TEORİSİNE BİLİMSEL, ENTELEKTÜEL VE AKADEMİK YÖNDEN BİR DARBEDİR."

Harun Yahya"nın Evrim Aldatmacası kitabı, fizik, kimya, genetik ve diğer alanlardaki bilimsel yaklaşımlarla büyük oranda itibardan düşürülmüş bir teori olan Charles Darwin"in evrim teorisine bilimsel, entelektüel ve akademik yönden bir darbedir. Bu kitap detaylı bir araştırma ürünüdür ve bilimselliği sağlamdır.

Harun Yahya"nın da açıkladığı üzere, evrim teorisi kendisini biyoloji bilimiyle kısıtlamaz; hayatın tüm alanlarında sosyo-politik, ekonomik, dini, bilimsel, etik yankıları ve etkileri görülmektedir. Yazar, evrimci ideolojinin amacının materyalist ateistlerin gündemine paralel olarak Allah"a, Yaratıcımıza olan inancı yok etmek olduğunu ifade etmektedir. Evrim Aldatmacası, evrimcilerin gizli planlarını ortaya koyması açısından özellikle önemlidir. Bir tez, bir felsefe ve hepsinden önce bir ideoloji olarak evrim teorisinin özünde kötülük yatmaktadır.

Evrim Aldatmacası kitabı yayınlanana dek, evrim teorisine teolojik spekülasyonlara dayalı ahlaki, etik ve dini zeminde sık sık karşı çıkılıyordu. Bu da evrimciliğin "dini mitler"in çok üstünde olan "bilimsel bir gerçek" olduğu izleniminin artmasına neden oldu. Ancak Harun Yahya"nın çalışması, evrim ideolojisinin bilimsel düzeydeki sahtekarlığını ortaya koyarak evrim teorisine bir darbe indirmektedir. Ve evrimciliğin herhangi bir bilimsel dayanaktan yoksun olan ateist bir dogmadan öte bir şey olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Harun Yahya"nın geniş araştırmaları sonucu evrim miti tam anlamıyla iflas ederek paramparça olmaktadır. Yazar, evrimciliği itibardan düşürmek için kullandığı aynı tartışılmaz bilimsel yöntemle herşeye gücü yeten Allah"ın, var olan herşeyi yarattığını ortaya koymaktadır.

Yazar evrim iddialarını, antropoloji, hayvan ve insan anatomisi dahil olmak üzere teknolojide devrim yaratan gelişmeleri kullanarak, bilimde yapılmış en son buluşları temel alarak, didaktik ve derin bir üslupla yok etmektedir.

Harun Yahya"nın çalışmalarının yayılmasını sağlamak tüm inananların görevidir.

Abu Dharr Manzolillo
Serbest Gazeteci ve Editör