Abdul Hadi Bazurto (Latin Amerikalı Müslümanlar Birliği (LAMU) Başkanı)

"HARUN YAHYA"NIN EVRİM KONUSUNA YAKLAŞIMI,
EVRİM ALDATMACASI ADLI ESERİNİ BİR KAYNAK KİTAP HALİNE GETİRMEKTEDİR."

Harun Yahya, birçok kitabı vasıtasıyla İslam"ın ilerlemesine büyük bir katkıda bulunmuştur.

Evrim Aldatmacası (El Engano Del Evolucionismo) kitabı İspanyolca olarak eşsiz bir kitaptır.

Harun Yahya"nın evrim konusuna yaklaşımı, kitabı çok değerli bir kaynak haline getirmektedir.

İnsanlığın yaratılışı ile ilgili olarak, eski ateist kavramları tartışmak ve yıkmak üzere bilimi ve grafiği kullanması toplum olarak bizim için çok önemlidir. Biz Latin toplumu sosyal, ahlaki, politik, ekonomik veya dini olsun tüm sorunlarımıza çözümü İslam"da ve İslami dünya görüşünde ararız.

Bu kitap içeriği ve yapısı nedeniyle akademisyenlerden halkın içinden bireylere kadar Latin toplumunda geniş bir kitlenin ilgisini çekebilir.

Allah"ın Harun Yahya"ya uzun ve verimli bir hayat vermesini dileriz, ki böylece kendisi eşsiz edebi eserler üretmeye devam edebilsin ve biz de her birinin tercümesini okuyalım.

İslami bilgiye ümitsizce aç olan dünyanın bu bölgesinde, Amerika kıtasında, İslam"ın gelişmesi için bu üretken yazarın eserlerinin dağıtımcısı olmayı ümit ediyoruz.

Saygılarımla,

Abdul Hadi Bazurto
Latin Amerikalı Müslümanlar Birliği (LAMU) Başkanı