Michael Skinner’e cevap: Epigenom DNA’ya YENİ BİLGİ SAĞLAMAZ

 Michael Skinner’e cevap: Epigenom DNA'ya YENİ BİLGİ SAĞLAMAZ

AEON dijital dergisine ait web sitesinde Darwinist Prof. Michael Skinner, yeni bir evrim iddiası ile ortaya çıktı. 9 Kasım 2016 tarihli makalesinde Skinner, Neo-Lamarkizm ve Neo-Darwinizm teorilerinin Birleşik Evrim Teorisi adı altında birleştirilmesi ve epigenetiğin sözde evrimsel gelişmedeki etkisinin bu doğrultuda incelenmesi gerektiğini anlatmıştır. Günümüz bilimiyle tamamen çelişen Lamarck’ın ve Darwin’in 1800’lerden kalma köhne teorilerini epigenetik biliminin içerisine yerleştirmeye çalışmak anlamsız, boş bir uğraşıdır. Epigenetik, DNA’nın işleyişindeki mükemmeliği daha da kapsamlı ortaya koyan müthiş bir bilim dalıdır ve evrimin “tesadüf” mantıklarıyla asla açıklanamayacak kadar kompleks ve hatasız işleyen bir mekanizmadır.

Merkezi New York’ta bulunan uluslararası haber sitesi Rescue News, Harun Yahya’nın “Science Mag’den Uydurma Bir ‘İnsansı’ Masalı: Denisovanlar” başlıklı makalesini 26 Ocak 2017 tarihinde yayınladı.

http://www.harunyahya.com/en/Articles/240845/In-Response-to-Michael-Skinner-Epigenome-DOES-NOT-PROVIDE-NEW-INFORMATION-to-the-DNA

http://newsrescue.com/response-michael-skinner-epigenome-not-provide-new-information-dna/#axzz4WumuIkGF

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/238602/Michael-Skinner%E2%80%99e-cevap-Epigenom-DNAya-YENI-BILGI-SAGLAMAZ