Kutsal mekanlar çatışma değil uzlaşma alanları olmalı

Kutsal mekanlar çatışma değil uzlaşma alanları olmalı

Unesco’nun pek çok tartışmaya neden olan 16 Ekim 2016 tarihli Kudüs önergesi, kurumun kültür alanındaki amacıyla hiç de bağdaşmayan bir siyasi kararla neticelendi. Söz konusu önergeye göre Kudüs ve Kudüs’deki kutsal mekanlar bundan böyle sadece İslami isimleriyle tanınacak. Diğer bir değişle bu karar Kudüs’deki 3000 yıllık Musevi varlığı ile 2000 yıllık Hristiyan izlerinin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Bu bağlamda milletler arasındaki çatışmayı körükleyen siyasi karar, Unesco’nun “ zihinlerde barışı kurmak” sloganı ile özetlenen amacını çürütür nitelikte. Bu tarihi hatayı engellemek için yapılan tüm çalışmalara rağmen, kutsal beldeler bir propaganda savaşına alet olmayı sürdürüyor.

Merkezi New York’ta bulunan uluslararası haber sitesi Rescue News, Harun Yahya’nın “Kutsal mekanlar çatışma değil uzlaşma alanları olmalı” başlıklı makalesini 24 Ocak 2017 tarihinde yayınladı.

http://www.harunyahya.com/en/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/239112/Holy-sites-should-be-centers-for-reconciliation-not-conflict

http://newsrescue.com/holy-sites-centers-reconciliation-not-conflict/

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/239111/Kutsal-mekanlar-catisma-degil-uzlasma-alanlari-olmali