Kadın Nimetinden Mahrum Bir Dünya


Kadın Nimetinden Mahrum Bir Dünya

Sovyet devriminin hemen sonrasında ise 17 ile 32 yaş arasındaki kadınların devletin malı olduğunu dikte eden bir kanun çıkarıldı. Sözde kocalarının baskısından özgürleştirilen kadınlar madenlerde fabrikalarda en ağır işlere sürüldü. Komünizm için kadınlar sadece yeni bir işgücü imkanından ibaretti.

Riyadh Vision’da Harun Yahya’nın “Sinsi bir psikolojik dizayn yöntemi: "Çirkin Sanat"" yayınlandı.

Adnan Oktar'ın makalesini bu linkten okuyabilirsiniz:

http://www.harunyahya.com/tr/Eser-Tipi/257065/Women-more-than-just-statistics  

http://www.riyadhvision.com.sa/2017/09/07/women-more-than-just-statistics/

 

http://harunyahya.org/tr/Articles/257064/Kadin-Nimetinden-Mahrum-Bir-Dunya