Forbes, Yaratılış Atlası’na Dikkat Çekiyor


Dünyanın en önde gelen ekonomi dergisi Forbes’un 25 Temmuz 2012 tarihli internet sayısında “Yaratılış ve Türkiye’den Görüşler” başlıklı bir haberde, Harun Yahya’nın evrim karşıtı faaliyetlerine değinildi. Haberde yazarın yaratılışçılı savunduğuna ve Yaratılış Atlası adlı eserinin dünya çapında yayıldığına dikkat çekildi.