Dünyayı değiştirmek isteyenler

Dünyayı değiştirmek isteyenler

Din, çok güzel bir birleştirici faktördür; adalet ve sevgiyi öğretir. Dinin temelinde tüm insanlara, tüm inançlara ve tüm fikirlere saygı vardır. Dolayısıyla din esasına dayalı bir sevgi ortamı, herkesin rahat edeceği ve herkes için adaletin sağlanacağı bir anlamına gelir. Dinin sağladığı bu ortam, dindar olsun veya olmasın, tüm insanların tek bir çatı altında ittifak edebileceği bir motivasyon kaynağıdır.

İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan Al Bilad gazetesi Adnan Oktar’ın makalelerini yayınlamaktadır. İngilizce ve Arapça olarak yayınlanan Al Bilad gazetesi Adnan Oktar’ın makalelerini yayınlamaktadır.

 

http://www.harunyahya.com/en/Articles/249982/Those-who-want-to-change-the-world

http://www.harunyahya.org/tr/Makaleler/248853