Çaresiz Çocuklara Yardım İçin Kaybedecek Zaman Yok

Çaresiz Çocuklara Yardım İçin Kaybedecek Zaman Yok

Muhtaç durumdaki çocuklara yardım konusu gündeme geldiğinde, genellikle ilk olarak finans bulmanın güçlüğü dile getirilir. Oysa gereken maddi destek gelişmiş Batılı ülkeler ve zengin İslam devletleri tarafından kolaylıkla sağlanabilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin silahlanmaya ayırdıkları payın çok cüzi bir kısmı dahi bu sorunu çözmeye fazlasıyla yeterli olur. ABD’nin savunma harcamalarının yalnızca binde beşi ile dahi, açlık sınırındaki 66 milyon çocuk, yeterli ve dengeli beslenme imkanına kavuşabilir. Veya zengin ülkelerin sadece 6 günlük askeri harcama tutarı ile, dünyadaki tüm fakir çocuklar ilköğretime başlayabilir. Diğer bir ifadeyle, çözümü finanse edecek mali kaynak bulmak hiç de zor değil aslında.

Lübnan’ın haftalık gazetesi Al Inshaa’da Adnan Oktar’ın makaleleri yayınlanmaktadır.

http://ar.harunyahya.com/ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/244945/%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%A2%D8%B2%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%86

http://www.harunyahya.com/en/Articles/226265

http://www.harunyahya.org/tr/Articles/226264/Caresiz-Cocuklara-Yardim-Icin-Kaybedecek-Zaman-Yok